Socialdemokraterna starkt kritiska mot att Moderaterna vägrar ägarpröva kinesiskt värv av vårdbolaget Doktor.se

Report this content

I juli meddelade Doktor.se att det kinesiska IT-bolaget Tencent kliver in som ny ägare i bolaget. Doktor.se är Sveriges näst största digitala vårdgivare och driver idag tre vårdcentraler i Region Stockholm.

Tencents nära kopplingar till den kinesiska staten har lett till stor oro hos patienter och personal. Vårdprofessionen och expertis larmar nu om vad detta innebär för patientsäkerheten och patientdatan. Bland annat är bolaget enligt kinesisk lag skyldigt att bistå regimens underrättelsetjänster.

  • Ska vem som helst kunna driva vård i Region Stockholm? För mig är svaret nej. Det krävs en försiktighetsprincip för att säkerställa att känslig patientdata inte hamnar i fel händer. Vårdens pengar ska gå till vård – inte till den kinesiska regimen, säger Talla Alkurdi, regionråd (S)

Under fullmäktigesammanträdet i Region Stockholm den 14/9 meddelade Moderaterna att det inte kommer ske någon ägarprövning av Tencents köp. Uppgifterna bekräftas även i en artikel i Dagens Industri.

  • Region Stockholm äger rätten att avgöra vem som ska bedriva vård i vår region. Väsentliga ägarförändringar ska granskas av regionen. Vi menar att ett bolag med kopplingar till den kinesiska regimen är en väsentlig ägarförändring. Det är fullt rimligt att denna anmärkningsvärda ägarförändring också granskas, på samma sätt som andra vårdgivare i regionen granskas. Jag förstår inte varför Moderaterna motsätter sig detta, säger Talla Alkurdi (S).

I förfrågningsunderlaget för vårdval husläkarmottagning med basal hemsjukvård i Region Stockholm - där Doktor.se har avtal - framgår tydligt att det inom ramarna för avtalet finns möjlighet att göra en förnyad ägarprövning.

  • Hälso- sjukvårdsnämnden bör pröva detta ärende för att se om det finns möjlighet att stoppa denna ägarförändring. Att Region Stockholm enbart träffat representanter för vårdgivaren för att göra en bedömning som borde tas av valda politiker är under all kritik. Det skapar också nya frågor om bristen på transparens och insyn. Vi kräver att detta lyfts på politisk nivå och att beslutet inte fattas av tjänstemän i likhet med vad vi krävde när Kry ville ta över driften av 1177 Vårdguiden,  säger Talla Alkurdi (S).

Om ägarprövningar i förfrågningsunderlaget för vårdval husläkarmottagning med basal hemsjukvård i Region Stockholm, där Doktor.se har avtal:

§ 4.5 Ändrade ägarförhållanden

Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos Vårdgivaren eller hos Vårdgivarens eventuella moderföretag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Beställaren. På begäran av Beställaren ska Vårdgivaren lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena och om Vårdgivarens framtida möjligheter att uppfylla Avtalet. Beställaren ska därefter pröva om Avtalet ska fortsätta att gälla eller om Avtalet ska sägas upp jämlikt punkt 4.8 nedan. Beställaren kommer bland annat att värdera om Vårdgivaren med den nya ägaren uppfyller kraven för godkännande för att teckna vårdavtal. Beställaren ska skriftligen meddela Vårdgivaren om sitt beslut avseende Avtalets fortsatta giltighet

Presskontakt:
Viktor Stenlöf 

Pressekreterare
Socialdemokraterna i Region Stockholm 
viktor.stenlof@sll.se 
070 – 737 32 47

Prenumerera