Socialdemokraterna: Vi vill behålla Gamla Karolinska

Nya Karolinska är inte byggt utifrån vårdens behov och saknar utrymmen som måste finnas nära. Dessutom råder det brist på förlossnings- och vårdplatser i länet. Den styrande alliansen i Stockholms läns landsting tänker trots det sälja Gamla Karolinska efter valet. En försäljning hotar en fungerande vård, anser Socialdemokraterna, som går till val på att behålla den gamla sjukhusbyggnaden om de får styra nästa mandatperiod.

Sedan intensivakutens öppnande i maj har situationen på länets övriga akutsjukhus varit mycket ansträngd. Under sommaren liknade personalen på Danderyds sjukhus sin arbetsplats vid en krigszon.
Samtidigt saknar länet tusentals förlossningsplatser, och antalet platser minskar ytterligare när förlossningen flyttar från Gamla till Nya Karolinska.

-Nya Karolinska har blivit väldigt dyrt, men är samtidigt för litet och saknar nyckelfunktioner för personalen. Den nya intensivakuten klarar inte att möta länets vårdbehov. Det vore direkt oansvarigt att lägga ner en fullt fungerande förlossningsenhet i det ansträngda läge vi befinner oss i. Gamla Karolinskas lokaler med akutsjukvård måste finnas kvar, säger oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

Stor lokalbrist på NKS

Lokalerna på Gamla Karolinska behövs för att lösa den rådande lokalbristen – det saknas bland annat administrativa ytor motsvarande 15 000 kvadratmeter, samt råder brist på jourrum och omklädningsrum i Nya Karolinska. Gamla Karolinska har ett strategiskt läge med unika kulvertförbindelser mellan byggnaderna med vård, utbildning och forskning.

Förslaget om att behålla Gamla Karolinska innebär ett visst intäktsbortfall. Men kalkylen är osäker och alliansen är svaret skyldig vad den långsiktiga intäkten och besparingen verkligen skulle bli.

Osäkra alternativ

Alternativen att bygga nytt eller hyra privatägda lokaler skulle också innebära en stor och oklar kostnad. Förutom nödvändiga administrativa ytor skulle delar av den gamla sjukhusbyggnaden kunna omvandlas till övernattnings- eller personalbostäder, vilket kan bidra till att lösa bemanningsfrågan.

-          Det finns inga enkla lösningar på alla frågor kring Nya Karolinska och ekonomin, men att som den styrande alliansen vilja sälja utan robusta underlag gällande intäkter och kostnader är ansvarslöst! Det är uppenbart att NKS inte fungerar utan mer lokaler, och det bästa sättet att lösa de här lokalproblemen är att behålla Gamla Karolinska, säger oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

 

För frågor och vidare information kontakta:

Andreas Enbuske

Pressansvarig för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

andreas.enbuske@sll.se 

070-737 65 70  

 

www.socialdemokraterna.se/stockholm 

Prenumerera

Media

Media