Stockholm överträffade detaljplansmål

Förra året blev ett rekordår för Stockholm när det gäller antalet antagna detaljplaner. Under året  beslutades om över 8 600 bostäder i detaljplan, vilket med råge innebär att kommunfullmäktiges mål om 8 000 lägenheter överträffades. Utöver detta markanvisades också över 8 600 bostäder, varav 5 500 hyresrätter.

- Stockholm har ett mycket stort behov av bostäder. Just nu ser vi att marknaden står och väger något, men bristen på bostäder är fortfarande historiskt stor. Och det enda sättet som vi kan råda bot på den bristen är genom att bygga nytt. Det är därför väldigt viktigt att vi håller ett högt tempo i att ta fram byggbara planer, säger Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd (S)

Under den senaste mandatperioden (2015-2017) har tempot ökats kraftigt i antalet färdiga detaljplaner och markanvisningar. Under perioden har över 23 000 bostäder i detaljplan antagits och godkänts och 27 000 bostäder markanvisats. Över häften av de markanvisade bostäderna var hyresrätter (15 000). 

- Det är tydligt att politik gör skillnad. Efter åtta år med moderaterna då byggandet var lågt och fokus låg på att sälja ut så många hyresrätter som möjligt har nu äntligen byggandet tagit fart och vårt fokus på att bygga fler hyresrätter märks. För första gången på ett decennium ökar antalet hyresrätter igen, säger Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd (S).  

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media