Hårt arbete bakom ökad trygghet på centralplan

Report this content

För att skapa en lugnare och mer städad miljö runt centralplan har Södertälje kommun, Södertälje City och kollektivtrafikentreprenören MTR krokat arm i ett omfattande samarbete. 

– Vi har jobbat hårt genom en rad åtgärder som gjort centralplan renare och mer upplyst – helt enkelt en lugnare plats än tidigare. Det känns jätteviktigt för Södertäljeborna, säger Anna Flink, säkerhetschef på Södertälje kommun.

En gemensam lägesbild togs fram av Södertälje kommun tillsammans med MTR – SL:s kollektivtrafikentreprenör – och Södertälje City. Även Polisen har varit en viktig samarbetsaktör. En arbetsgrupp skapade en åtgärdslista där varje part dragit sitt strå till stacken.

För att vända utvecklingen med ungdomar som hade sin samlingsplats på centralplan och störde tåg- och stationspersonal samt resenärer, behövde vi störa stöket, berättar Thomas Ahlskog, trygghetschef på MTR Nordic AB. Det har skett genom klottersanering och ökad närvaro av trygghetsteam.

– Vi ser nu mindre stök i biljetthallen och en lugnare miljö för resenärerna, säger Thomas Ahlskog.

Stora och små satsningar har gett resultat

Ett samspel av stora och små satsningar har varit nyckeln, fyller Aljoša Lagumdžija i, centrumchef, Södertälje City

– Ett par exempel är återkommande trygghetsvandringar vid stadsparken, centralstationen och gågatan och en rejäl satsning på den uppskattade julbelysningen. Den gemensamma kraftsamlingen har visat att vi inte står handfallna inför allvarliga ordnings- och trygghetsproblem, fortsätter Aljoša Lagumdžija.

Mer om resultaten efter trygghetsvandringar på Södertälje citys hemsida.

Andra genomförda åtgärder de senaste två åren: 

  • skymmande träd har tagits bort på centralstationen, vilket samhällsbyggnadskontoret stått bakom
  • fältarbetare med uppsikt över kriminella ungdomsgäng, vilket kultur- och fritidskontoret stått för
  • ökad bemanning av ordningsvakter, trygghetsvärdar och trygghetsteam, vilket trafikförvaltningen och MTR stått för
  • trygghetskameror, vilket polisen ansvarat för
  • ökad närvaro av polis, både civil och uniformerad
  • ett pågående arbete med bättre belysning av cykelställ.

Förutom ovannämnda har aktörer som SL, Nobina, Jernhuset och Securitas ingått i samarbetet.

För mer information:

Anna Flink, säkerhetschef, Södertälje kommun, anna.flink@sodertalje.se, tel. 08 5230 6728
Aljoša Lagumdžija,
centrumchef, Södertälje City, aljosa@sodertaljecity.se tel.
070 776 3162

Maria Hansson, presschef, MTR, maria.hansson@mtr.se tel. 076 641 1315

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ett par exempel är återkommande trygghetsvandringar vid stadsparken, centralstationen och gågatan och en rejäl satsning på den uppskattade julbelysningen. Den gemensamma kraftsamlingen har visat att vi inte står handfallna inför allvarliga ordnings- och trygghetsproblem.
Aljoša Lagumdžija, centrumchef, Södertälje City
Vi har jobbat hårt genom en rad åtgärder som gjort centralplan renare och mer upplyst – helt enkelt en lugnare plats än tidigare. Det känns jätteviktigt för Södertäljeborna.
Anna Flink, säkerhetschef, Södertälje kommun