Dela

Kontakt

 • Åsa Zazi

  pressansvarig


  Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje
  08-523 066 03
  http://www.sodertalje.se
 • Kontaktcenter

  En väg in till hela kommunen


  Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje
  08-523 010 00
  http://www.sodertalje.se
 • Citat

  Södertälje är en idrottskommun och det skulle vara positivt för oss om vi och Scaniarinken får vara med och delta i arrangemangen kring spelen.
  Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande
  Vi skulle få en stor mängd besökare som övernattar, handlar och vistas här. Det blir direkt positiva effekter innan, under och efter spelen för besöksnäringen. Jag ser också goda chanser för att visa upp företag, innovationer och kommunen inför en mångmiljonpublik. Tävlingarna bidrar till att skapa arbetstillfällen och tillväxt.
  Jonas Karlsson, näringslivschef, Södertälje kommun
  Med sin mångåriga erfarenhet av att vara kommundirektör kommer han att axla rollen som stadsdirektör här i Södertälje bra. Jag är övertygad om att Magnus har de rätta egenskaperna för det arbetet.
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
  Södertälje är en unik blandning av kultur, historia och innovation. Med sitt geografiska läge vid vattnet och närheten till Stockholm och landsbygden, erbjuder staden en utvecklande miljö.
  Magnus Gyllestad, ny stadsdirektör, Södertälje kommun
  Det har varit roligt och lärorikt att få jobba med Tor Svae som är prisbelönt formgivare och konstnär. Han har tidigare byggt flera barnutställningar åt museer som Junibacken och Lill-Skansen.
  Kristina Svidén, intendent på Torekällberget och projektledare för utställningen
  Mitt mål är att inspirera andra att utöva parkour och att sporten sprids i Sverige. Jag känner mig hedrad över att få den här utmärkelsen, det är så roligt.
  Miranda Tibbling
  Det är alltid roligt att dela ut Struerpokalen till unga idrottstalanger och visa kommunens uppskattning för deras genomförda idrottsprestationer. Miranda har visat en fantastisk drivkraft och skicklighet inom sin sport. Vi ser fram emot att följa hennes fortsatta karriär.
  Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun
  Ibland behövs det en utställning för att förstå hur världen hänger samman, Munish Wadhia visar det på ett enastående sätt!
  Maja-Lena Molin, konstnärlig ledare, Södertälje konsthall
  Södertälje konsthall är en tillåtande och befriande plats där allting är möjligt.
  Munish Wadhia
  Hela samhället behöver ta ett gemensamt ansvar för att värna om barn som utsätts för den här typen av brott, vi inom kommunerna har ett stort ansvar i de här frågorna. Det är viktigt att vi hjälps åt och tar stöd av varandra. Barn som utsätts för brott är allas vår angelägenhet, i det är arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck prioriterat.
  Charlotte Lagerkvist, socialdirektör i Botkyrka kommun
  När skolorna öppnar upp efter sommarlovet vill vi inte att det ska stå tomma stolar på grund av att barn och ungdomar inte återvänt från sin utlandsvistelse. Barn och ungdomar måste känna tillit till oss och att samhället står upp för deras rättigheter.
  Ingela Hamlin, utbildningsdirektör i Södertälje kommun
  I ljuset av den här utvecklingen blir det ännu viktigare att vi samverkar och tar krafttag gemensamt. Inget barn ska riskera att föras ut ur landet för att ingå barnäktenskap eller könsstympning.
  Christine Carlsen, tillförordnad socialdirektör i Huddinge kommun
  Vi är stolta över vår stadskärna som utvecklas allt mer varje år. Här investerar både kommunen och externa aktörer stort för att ge liv och rörelse till centrum. Att nomineras till Årets stadskärna är ett fint kvitto på att satsningarna ger resultat.
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje
  Det här är ett erkännande och kvitto på vårt långsiktiga arbete med att skapa en levande och attraktiv stadskärna för alla. Det känns väldigt roligt att Södertälje har valts som finalist.
  Aljoša Lagumdžija, VD, Södertälje City
  Jag ser just samverkan som det avgörande för att nå den här förändringen och utvecklingen. Vi har verkligen lärt oss att vårda våra relationer, stärka varandra och utöka samarbeten. Det har hänt och händer så mycket positivt i vår stadskärna.
  Jonas Karlsson, näringslivschef Södertälje kommun
  Det är ett högt betyg och ett kvitto på att vi jobbar åt rätt håll. Samtidigt är målet att öka resultatet ytterligare. Mätningen är ett bra verktyg som ger inblick i hur företagarna upplever den kommunala myndighetsutövningen, vad de tycker om vår service. Vi ser inom vilka delar det fungerar och var vi behöver förbättra oss ytterligare. Tillsammans tar vi steg för steg för att bli bättre, vi ska göra det lätt för företag att göra rätt i Södertälje
  Jonas Karlsson, näringslivschef, Södertälje kommun
  Vi jobbar hårt för att vässa oss, att hitta bra metoder för tillsyn, ge företagen bra service och tydlig information. Miljökontorets medarbetare har under flera års tid utbildats i metodiken Motiverande Samtal för att öka kunskaperna kring bemötande, hantering av svåra samtal och förmågan att locka fram och väcka motivation hos företagare. Vi vill ha en bra och effektiv dialog med företagen.
  Helena Götherfors, chef för miljökontoret, Södertälje kommun
  Jag är väldigt nöjd med rekryteringen. Emir är en mycket kompetent person för uppdraget. Han är en målinriktad och kreativ ledare, hans långa och breda bakgrund inom polisen ger även en bra grund för att förstå de förutsättningar som finns i Södertälje.
  Stefan Hollmark, stadsdirektör, Södertälje kommun
  Det känns som ett spännande och viktigt uppdrag. Jag ser fram emot att leda det strategiska arbetet med säkerhets- och trygghetsfrågor i Södertälje. Det som bland annat lockar är möjligheten att jobba förebyggande, att göra skillnad för människor. Jag är uppvuxen i ett utsatt område i Västerort vilket känns som en fördel i arbetet, det ger insikter.
  Emir Gazibegovic, Södertälje kommunkoncerns nya säkerhetschef
  Science Week är väldigt viktig för Södertälje kommun. Södertälje har länge varit ett nav för forskning, innovation och kunskap, men det är genom att samlas som vi kan inspirera varandra och öka takten i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.
  Stefan Hollmark, stadsdirektör Södertälje kommun
  Inom Södertäljes offentliga måltider har vi länge samarbetat med livsmedelsproducenter för att ersätta mindre hållbara produkter. Vi har utvecklat allt från gråärtsfalafel till braxenfärs och helkorn, och stärkt vår lokala livsmedelsberedskap, berättar Sara Seing.
  Sara Seing, kostchef i Södertälje kommun och verksamhetschef för MatLust Utvecklingsnod
  Det är en stor samhällsutmaning att det fortfarande 2021 sker våld mot kvinnor och flickor samt våld i nära relationer. De stora förlorarna är de som direkt utsätts, men hela vårt samhälle påverkas av våldet
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, Södertälje
  En trygg verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning kräver bra villkor för våra medarbetare. Det finns inga genvägar till att både locka personal till våra arbetsplatser och att man ska välja att stanna. Vi har kommit en bra bit på vägen, men vi har fortfarande ett långsiktigt arbete framför oss.
  Elof Hansjons, ordförande (S) i personalutskottet, Södertälje kommun.
  Sett till helheten ser det mycket bra ut. Kommunen har både lyckats kontrollera i stor skala och samtidigt sett att det lokala näringslivet tagit stort ansvar för att se till att så få människor som möjligt blir sjuka av detta lömska virus.
  Helena Götherfors, miljöchef, Södertälje kommun
  Ett par exempel är återkommande trygghetsvandringar vid stadsparken, centralstationen och gågatan och en rejäl satsning på den uppskattade julbelysningen. Den gemensamma kraftsamlingen har visat att vi inte står handfallna inför allvarliga ordnings- och trygghetsproblem.
  Aljoša Lagumdžija, centrumchef, Södertälje City
  Vi har jobbat hårt genom en rad åtgärder som gjort centralplan renare och mer upplyst – helt enkelt en lugnare plats än tidigare. Det känns jätteviktigt för Södertäljeborna.
  Anna Flink, säkerhetschef, Södertälje kommun
  Vi är stolta att Vinnova beviljat oss stödet. De tror på vad vi gör och nu kan vi vidareutveckla arbetet med effektivisering och förbättring av avfalls- och resurshantering, som uppkopplade papperskorgar och annan avfallshantering.
  Andreas Klingström, samhällsbyggnadsdirektör, Södertälje kommun
  Det är genom dessa datadrivna beslut som kommunkoncernen kan använda sina resurser mer effektivt. Det är viktigt inför framtiden då färre ska försörja fler äldre.
  Håkan Carlsson, VD, Telge återvinning
  Jag är stolt över att kommunen är en av aktörerna bakom Science Week och delaktig i så många samtal och workshops. Ta chansen och titta på sändningar som ju i år är öppna för alla. Det som visas under dessa dagar speglar Södertäljes vilja att ständigt utvecklas.
  Rickard Sundbom, stadsdirektör, Södertälje kommun
  I planerna för nya bostadsområden behöver vi också tänka på hur dessa fungerar med resterande stadsdelar. Levande stadskärnor och centrum där människor från olika håll i kommunen dagligen kan mötas är viktigt för att inte öka segregationen ytterligare.
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S), Södertälje kommun
  Att äga ett språk är viktigt för att kunna vara en aktiv deltagare i ett demokratiskt samhälle.
  Helena Gomér, bibliotekschef, Södertälje kommun
  Jag förstår att många Södertäljebor frågar sig varför vi inte bara stänger festlokalerna helt och hållet. Vi använder alla de möjligheter som lagen och förordningar nu ger oss för att kontrollera och begränsa risken för smittspridning i de verksamheter vi inspekterar.
  Lars Greger, ordförande i miljönämnden, Södertälje kommun
  Antalet smittade har tyvärr ökat och vi har nu åtta personer med covid-19 inom äldreomsorgen. Ökningen har skett snabbt. Det är naturligtvis tråkigt, men inte så förvånande. Nivån på antalet smittade i Södertälje kommun är fortsatt hög.
  Karin Björkryd, omsorgsdirektör, Södertälje kommun
  Science Week är viktigt för att visa upp att Södertälje är en kunskapsstad med växande KTH och storföretag som AstraZeneca och Scania. Södertälje ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling inom hållbar produktion. Science Week ger chansen att kraftsamla kring forskning, utbildning, och även uppmuntra barn och unga till naturvetenskapliga utbildningar.
  Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande
  Kvalitetskraven är högt ställda för att få bedriva en utbildning inom yrkeshögskolan. Därför är det mycket glädjande att Södertälje både kan bibehålla pågående utbildningar och även utöka med ytterligare en utbildning. Ledningen och medarbetarna på kommunens yrkeshögskola har lyckats skapa god kvalitet i nära samverkan med våra företag i Södertälje, och det har Myndigheten för yrkeshögskolan sett.
  Johan Abrahamsson, verksamhetschef för yrkeshögskolan på Södertälje kommun
  Det känns fantastiskt att yrkeshögskolan i Södertälje växer. Dagens positiva besked gör att vi nu kan erbjuda ett bredare spektrum av yrkesutbildningar som ger studenter tillgång till färsk kunskap som baseras på lärarens erfarenheter från sitt dagliga arbete, och som dessutom svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens.
  Cathrine Haglund, resultatenhetschef yrkeshögskolan i Södertälje
  Med Jörgen Austler i den strategiskt viktiga positionen som ekonomi- och finansdirektör tar vi ytterligare ett steg i att effektivisera och strukturera ledarskapet inom kommunkoncernen.
  Rickard Sundbom, stadsdirektör
  Vi kan se att intresset för dessa utbildningar ökar för varje år. Jag är stolt över att vi har lyckats bygga upp dessa idrottsutbildningar, med en idrottsakademi som ser till att vi har ett välfungerande samarbete, gemensamma förväntningar och en hög ambition.
  Monica Sonde, utbildningsdirektör Södertälje kommun
  Idrotten är djupt rotad i Södertälje. Genom att erbjuda möjligheten att utveckla sig inom sin idrott på en högsta nivå så behåller vi talangerna i Södertälje. Det stora intresset av att gå våra utbildningar finns både på ett nationellt och ett internationellt plan.
  Andreas Lindbäck, NIU-koordinator
  Att det är rent, tryggt och snyggt på torg och gator är viktigt för att Södertälje ska upplevas som en attraktiv plats. Vi har höga ambitioner för kommunens hållbarhetsarbete för att underlätta för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val. Nu kan vi se att det prioriterade arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning har gett resultat, vilket är mycket positivt.
  Tage Gripenstam, kommunalråd och ordförande i Tekniska nämnden (C)
  Vi har ställt höga krav på köparen och vi ser att Månsbro Fastigheter lever upp till dem. Bolaget är en stabil, långsiktig och ansvarsfull hyresvärd med god ekonomi som redan äger fastigheter och är engagerade i Hovsjö. Vi hade flera spekulanter och vi har gjort en samlad bedömning att den här hyresvärden är bäst lämpad ur flera perspektiv, inte minst för Södertäljes utveckling. Vi ser fram emot att tillsammans med Månsbro Fastigheter verka för Hovsjös framtid.
  Yilmaz Kerimo, ordförande i Telge Hovsjö (S)
  Vi vill hitta nya sätt att öka återanvändning, men också underlätta för företag och hushåll som saknar bil eller av andra skäl inte kan lämna sina varor på återvinningscentralen.
  Tomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun
  Våra undersökningar visar att det finns en stor potential att öka återanvändningen av det grovavfall som idag materialåtervinns eller går till förbränning. Med det här projektet får vi möjlighet att utveckla och stärka vår kunskap om vilka förutsättningar som behövs för att öka återanvändningen.
  Lena Youhanan, utredare på IVL Svenska Miljöinstitutet
  Södertälje folkmusikfestival genomförs nu för andra året i rad. Den är på väg att bli en stolt tradition som förenar Södertäljeborna med folkmusik från världens alla hörn.
  David Winerdal, kultur- och fritidsnämndens ordförande (KD)
  Folkmusiken är i allra högsta lag levande och mycket populär bland många idag. Miljön på Torekällberget förstärker folkmusikens rötter. Jag hoppas att både de redan intresserade och de som inte är så insatta ska hitta något de tycker om.
  Helena Hellström, t f kultur- och fritidschef
  Jag är mycket nöjd med kommunstyrelsens beslut. Karin Björkryds bakgrund och gedigna erfarenhet av omsorgsfrågor är ett viktigt tillskott för omsorgskontoret och dess utveckling. Hon har bevisat att hon kan leverera konkreta resultat mot höga och svåra mål inom omsorgen. I Södertälje är dessa frågor högt prioriterade, och i det arbetet kommer Karin Björkryd att spela en nyckelroll.
  Rickard Sundbom, stadsdirektör
  Jag är också glad att vi får behålla Annika Rådström. Hon har haft en lång karriär på kommunen, och som tillförordnad socialdirektör har hon visat stor kompetens och har lett kontoret med trygg hand. För mig är det viktigt att skapa förutsättningar för karriärmöjligheter och Annika Rådström är ett mycket gott exempel på det.
  Rickard Sundbom, stadsdirektör
  Hela matkejdan från produktion till konsumtion har en stor påverkan på miljön. Diet for a green planet har ett antal riktlinjer som när de tillämpas fullt ut har stor effekt på hela livsmedelssystemets hållbarhet. Att konceptet fungerar väl i Södertälje är ett faktum och nu vill vi inspirera och mobilisera aktörer i Sverige och i andra länder men också andra områden.
  Sara Jervfors, kostchef och projektchef för Matlust
  Vi är väldigt glada och stolta för den här utmärkelsen. Djurskyddsfrågorna hänger tydligt ihop med vårt arbete med maten som verktyg för hållbar utveckling. Vi vill ligga i framkant när det gäller andelen ekologiska och närproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter och fortsätta utveckla Södertälje som nod för hållbar livsmedelsutveckling. Vi har arbetat medvetet och långsiktigt och får här en bekräftelse på hur viktigt det är ur ett djuretiskt perspektiv.
  Hanna Klingborg (MP), kommunalråd och ordförande i hållbarhetsutskottet
  Hållbar livsmedelsproduktion har länge varit en utgångspunkt för de kommunala måltiderna, och i det arbetet så är en naturlig del att förespråka vegetabilier framför kött. I vår livsmedelspolicy säkerställer vi att de produkter som inhandlas och tillagas i kommunens verksamheter inte bara uppfyller svensk lagstiftning men helst också är KRAV-certifierade. Jag hoppas att den här fina utmärkelsen kan inspirera fler kommuner.
  Sara Jervfors, kostchef på Södertälje kommun
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera