Dela

Om oss

Södertälje är en plats i världen, inte bara en plats i Sverige. Det är en modig plats där världarna möts. I Södertälje möts utmaningar och framgångssagor. I kommunen arbetar 6 000 medarbetare med att ge Södertäljeborna bra service. Vi erbjuder arbetsuppgifter som sällan är enkla men som faktiskt gör skillnad – i Södertälje är det på riktigt!

Kontakt

 • Helene Andersson

  Pressekreterare


  Nyköpingsvägen 26 151 89 Södertälje
  08-52306603
  http://www.sodertalje.se
 • Citat

  Hela matkejdan från produktion till konsumtion har en stor påverkan på miljön. Diet for a green planet har ett antal riktlinjer som när de tillämpas fullt ut har stor effekt på hela livsmedelssystemets hållbarhet. Att konceptet fungerar väl i Södertälje är ett faktum och nu vill vi inspirera och mobilisera aktörer i Sverige och i andra länder men också andra områden.
  Sara Jervfors, kostchef och projektchef för Matlust
  Vi är väldigt glada och stolta för den här utmärkelsen. Djurskyddsfrågorna hänger tydligt ihop med vårt arbete med maten som verktyg för hållbar utveckling. Vi vill ligga i framkant när det gäller andelen ekologiska och närproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter och fortsätta utveckla Södertälje som nod för hållbar livsmedelsutveckling. Vi har arbetat medvetet och långsiktigt och får här en bekräftelse på hur viktigt det är ur ett djuretiskt perspektiv.
  Hanna Klingborg (MP), kommunalråd och ordförande i hållbarhetsutskottet
  Hållbar livsmedelsproduktion har länge varit en utgångspunkt för de kommunala måltiderna, och i det arbetet så är en naturlig del att förespråka vegetabilier framför kött. I vår livsmedelspolicy säkerställer vi att de produkter som inhandlas och tillagas i kommunens verksamheter inte bara uppfyller svensk lagstiftning men helst också är KRAV-certifierade. Jag hoppas att den här fina utmärkelsen kan inspirera fler kommuner.
  Sara Jervfors, kostchef på Södertälje kommun
  Det är mycket goda nyheter. Vi har tagit ett samlat och strukturerat grepp kring digitaliseringsarbetet i kommunen för att skapa den bästa servicen för Södertäljeborna.
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
  Jag är väldigt glad och stolt. Vi har arbetet hårt med att utveckla och samverka både internt och med kollegor inom offentlig förvaltning och andra partners. En tydlig politisk prioritering är avgörande för att skapa förutsättningar för att ta ett samlat grepp om digitaliseringen.
  Maria Dahl Torgerson, digitaliserings- och kommunikationschef
  Vi leker med historien, men tar historien på allvar.
  Susanna Lovén, projektledare på Torekällberget
  Christina Sandbergs ideella engagemang och närvaro har uppskattats och värdesatts högt av Södertäljeborna. Den här statyn hyllar hennes värme och hennes solidariska arbete för andra. Den gör oss påminda om att vi ska visa omtanke om våra medmänniskor.
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
  Tillgänglighet och förbättrad service är viktiga områden i digitaliseringsprocessen. Jag tror och hoppas att vi genom vår nya digitala medarbetare ska kunna uppnå större medborgarnytta genom möjlighet att ställa frågor till oss dygnet runt alla dagar i veckan.
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
  Att arbeta med de mänskliga rättigheter är ett sätt att fånga upp det engagemang som vi ser hos våra ungdomar. Just blandingen av teoretiska moment och estetisk gestaltning ger möjlighet för elever att uttrycka sig på olika sätt och de budskap som eleverna sänder ut via kuben kommer därför att kunna beröra sin publik på flera sätt, både kunskapsmässigt och känslomässigt.
  Emma Rosengren, rektor Foucaultgymnasiet
  Det finns en tydlig ökad efterfrågan av den här kompetensen hos tillverkande företag och tjänsteföretag, men även inom kommunal och annan offentlig verksamhet.
  Cathrine Haglund, chef på Campus Telge på Södertälje kommun
  Att på olika sätt uppmuntra våra barn och unga till naturvetenskapliga utbildningar är en viktig uppgift. Det är en framtidsfråga för kunskapsstaden Södertälje, men också för svensk exportindustri. Det är genom samarbete mellan näringsliv, akademi och det offentliga som vi verkligen kan kraftsamla kring forskning och utbildning.
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
  I utvecklingen av Södertälje är det viktigt att inte bara ha siktet inställt på framtiden utan att även uppmärksamma och vårda vår gemensamma historia. Södertälje kanal, en pulsåder för trafiken till och från Mälaren, fyller nu 200 år. Detta vill vi under året uppmärksamma och fira tillsammans med Södertäljeborna.
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
  Vi vill att Södertälje centrum ska vara en mötesplats för alla Södertäljebor. Gratis wifi är ytterligare en pusselbit i arbetet med att höja attraktiviteten och få fler människor att besöka och vara i stadskärnan.
  kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S)
  Vi lever i en föränderlig värld och digitaliseringen ställer helt nya krav på oss som kommun, En ökad digital tillgänglighet är också en demokratifråga. Nu fortsätter vi samarbetet med Centrumföreningen för att tillsammas möjliggöra gratis wifi.
  Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef
  Det är roligt att Södertäljes grundskolor ligger över det förväntade resultatet inom alla områden. Till exempel har behörigheten ökat med nästan fem procentenheter. Vårt fortsatta strukturerade arbete med fokus på kvalitet i undervisningen ger resultat, och det är viktigt att det är långsiktigt hållbart och stabilt.
  Monica Sonde, utbildningsdirektör
  Ur ett samhällsperspektiv behöver konsumtionen av hållbara livsmedel öka i framtiden. För att hitta lösningar för dessa utmaningar måste vi hitta smarta system och samverka med privata och offentliga livsmedelsaktörer. Målet är att hitta en samsyn för att kunna tillvarata de tekniska lösningar som underlättar aktörernas leveranser av hållbara livsmedel.
  Sara Jervfors, chef för Södertälje kommuns kostenhet och projekt Matlust
  Stefan har under sina sju år som koncernchef lett Telgekoncernen genom stora förändringar och lyckats skapa en stabil och effektiv organisation. Han lämnar efter sig en bolagskoncern med goda ekonomiska resultat och som levererar tjänster till gagn för Södertäljeborna. Jag vill tacka Stefan för dessa år och önskar honom varmt lycka till i sin nya tjänst.
  Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och ordförande Telgekoncernens styrelse
  Jag brinner för att skapa samhällsnytta och ser fram emot att få arbeta med dessa frågor i ett bredare perspektiv än idag. Det har varit roligt och utvecklande att vara en del av Södertäljes utveckling och Södertälje kommer alltid att finnas i mitt hjärta.
  Stefan Hollmark, vd och koncernchef på Telge
  Fyrverkerier är ett stort samhällsproblem som skapar mycket stor otrygghet och för med sig en mängd negativa konsekvenser för både människor, djur och natur. Kommunen kan inte ensam komma tillrätta med problemet, det krävs nationella beslut. Södertälje kommun tar nu täten för att få till en förändring i denna viktiga fråga.
  Ewa Lofvar Gerdsdotter, kommunalråd och ordförande i hållbarhetsutskottet (MP) på Södertälje kommun
  I Södertälje finns det en outnyttjad möjlighet att skapa nya produkter och tjänster av data som vi i kommunen på olika sätt tar fram. Det ska vara enkelt att vidareutnyttja de data som vi producerar, och Hack for Sweden blir ett viktigt led för att påskynda arbetet med att göra vår öppna data tillgänglig.
  Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef
  Vi ser Hack för Sweden som en god samarbetspartner i vårt arbete med innovation och öppna data. Vi får möjlighet till kompetenshöjande insatser och samarbetet ökar vår förmåga att jobba innovativt och kollaborativt med digitala lösningar.
  Tony McCarrick, digitaliseringsstrateg
  Hack for Sweden är stolta och glada att välkomna Södertälje som partners – extra roligt är det att Södertälje är den första kommunen som blir en del av vårt community. Vi ser fram emot att skapa samhällsnytta för Sveriges medborgare genom att kunna erbjuda öppna data från en kommun som ligger i framkant av den digitala transformationen.
  Ann Molin, projektledare på Hack for Sweden
  Det här är de bästa meritvärdena hittills för Södertälje.
  Elof Hansjons, ordförande i utbildningsnämnden (S)
  Det ska vara lätt att bli av med sitt skräp i centrum. Nu tar vi ytterligare ett steg mot målet att minska nedskräpningen och att medborgare ska vara nöjda med renhållningen av centrum.
  Tomas Thernström, avfallssamordnare på Södertälje kommun
  Vi på Kultur 365 jobbar med generationsarbete. Vi behöver ha ett samhälle där alla åldrar trivs och mår bra. Kanske upptäcker våra unga och äldre att det var ganska kul att träffa en annan generation.
  Lars Ahlin
  Insatser för jämställdhet bidrar till en tryggare miljö för såväl personal som elever.
  Maria Leonardsson
  Michael har en mycket intressant bakgrund som kommer oss till nytta, och han kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av verksamheterna på kultur- och fritidskontoret.
  Staffan Jonsson
  Med den stora bredd som finns inom idrotten i Södertälje känns det mycket inspirerande och utmanande att påbörja min nya tjänst.
  Michael Andersson
  Vinnaren av årets jämställdhetspris i Södertälje har bedrivit ett hårt arbete för att attrahera tjejer med olika bakgrund, förutsättningar och social miljö. Här arbetar man i syfte att göra omgivningen bättre för tjejer i Södertälje, oavsett ursprung. Miljön har beskrivits som prestigelös utan något krav att vara på ett visst sätt, en oas där alla tjejer kan mötas. De bedriver ett långsiktigt arbete som är viktigt för Södertäljes jämställdhet och allas lika värde.
  Juryns motivering
  Vårt geografiska läge är gynnsamt för satsningar av det här slaget, och det är mycket positivt att vi har lyckats möta den ökande efterfrågan från både medborgare och besöksnäring.
  Boel Godner
  Vi har arbetat målmedvetet för att locka hit rederier för att utöka och utveckla båttrafiken från Södertälje.
  Aljoša Lagumdžija
  Barns möjlighet till en bra fritid ska inte styras av föräldrarnas plånbok. Den här satsningen kommer att göra stor skillnad för många barn, unga och familjer i Södertälje.
  Anna Bohman Enmalm
  Med dessa extra medel och samverkan kommer vi tillsammans att kunna erbjuda fler och ännu bättre aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling för barn och unga.
  Staffan Jonsson
  – Vi vill lyfta fram Södertäljes historia på ett annorlunda sätt. Det finns så mycket att visa upp för både Södertäljebor och turister, staden har ju formats mycket av sin historia. Känner man till den så förstår man varför det ser ut som det gör idag.
  Aljoša Lagumdžija
  – Vi vill använda den här veckan till att uppmärksamma ojämställda strukturer i samhället. Frågan om att arbeta för ett mer jämställt samhälle måste ständigt hållas levande, både lokalt och nationellt.
  Boel Godner
  – Det finns mycket kvar att göra för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhet gäller alla, både kvinnor och män och i alla åldrar. Jag hoppas att många Södertäljebor har möjlighet att delta under veckan.
  Marita Lärnestad
  Jag ser fram emot att leda en verksamhet med mål att skapa förutsättningar för att Södertälje ska kunna växa och utvecklas över lång tid framåt och på ett hållbart sätt.
  Homan Gohari
  Det känns både väldigt roligt och utmanande att börja jobba i Södertälje, en riktig idrottsstad känd för sitt starka föreningsliv och sina fina anläggningar.
  Thomas Dennerby
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp