Kontroller på serveringsställen: 9 av 10 tar ansvar för minskad smittspridning

Report this content

Södertälje kommuns miljökontor och tillståndsenhet inom socialkontoret har sedan pandemins början gjort cirka 1 300 kontroller på restauranger, kaféer, krogar och festvåningar. Kontrollerna sker ofta tillsammans med Polisen och visar att i 9 av 10 fall har verksamhetsansvariga följt restriktioner och lagar och bidragit till minskad smittspridning av covid-19.

Under pandemin har Miljökontoret gjort 1 265 kontroller på restauranger, caféer och även festvåningar.  På 122 stycken av dessa har miljöinspektörer hittat någon form av avvikelse – det vill säga situationer där risk för smittspridning varit stor.

Avvikelserna har lett till olika beslut, såsom viten, ett slags straffbelopp. Sedan augusti har Miljönämnden fattat 66 beslut – 41 av dessa var beslut om viten. Exempel på beslut har varit förbud mot dans där man behöver betala 50 000 kronor om man strider mot förbudet, samt beslut om åtgärder för att hålla avstånd mellan olika sällskap, där man behöver betala 10 000 kronor om man strider mot beslutet.

Andra myndigheter och lagar styr vad kommunen kontrollerar

De kontroller kommunen gör, styrs av den tillfälliga lagstiftning som finns under pandemin, vars syfte är att minska smittspridningen.

– Det är Region Stockholm, länsstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten som vägleder oss i arbetet. Våra kommunala myndigheter har i uppdrag att bedriva tillsyn för att hjälpa till att stoppa smittkedjor just i Södertälje där smittspridningen i samhället varit extra stor, säger Anna Flink, chef för krisledningsstaben i Södertälje kommun.

Kommunen har kraftsamlat tillsammans med Polisen för att leverera tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Detta för att hindra att fler människor smittas, behöver sjukhusvård eller i värsta fall dör. Enbart i Södertälje har 218 personer avlidit i covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens siffror från den 28 mars.

De vanligaste avvikelserna totalt sett är för litet avstånd mellan olika sällskap samt att personalen inte är tillräckligt aktiv för att hindra att smittkedjor uppstår.

Lokala näringslivet har tagit stort ansvar

– Sett till helheten ser det mycket bra ut. Kommunen har både lyckats kontrollera i stor skala och samtidigt sett att det lokala näringslivet tagit stort ansvar för att se till att så få människor som möjligt blir sjuka av detta lömska virus, säger Helena Götherfors, chef för miljökontoret.

Dock finns enstaka avvikelser. Vid en tillsyn nyligen blev kommunens tillsynsmedarbetare och Polisen stoppade av verksamhetsansvarig för ett serveringsställe.

– Tillit behövs mellan näringsidkare och myndighetsutövningen, för vårt gemensamma Södertälje. Signalen vi fick är att man har något att dölja. Polisen och kommunen ser allvarligt på den bristande samverkan mellan näringsidkare och ansvarig för tillsyn, säger Anna Flink.

Tillståndsenheten har även den gjort kontroller kopplat till pandemin. Man har totalt gjort kontroller på 100 stycken serveringsställen, som rör alkoholtillstånd. Socialnämnden gav en varning på nyår då ett sällskap på ett serveringsställe drack alkohol efter kl. 20.00. Annars har kontrollerna inte lett till sanktioner.

Ett axplock av det som kontrolleras på restauranger, kaféer, krogar och festvåningar:

  • att krögarna följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
  • att serveringsställen med tillstånd att servera alkohol avslutar sin servering senast kl 20.00, därefter ska serveringsstället vara utrymt senast kl 20.30. Besökare som hämtar mat får vara i lokalen men måste kunna hålla minst en meters avstånd till andra besökare, oavsett om serveringsstället har tillstånd att servera alkohol.
  • att det endast rör sig om sittande middag, inget mingel och så lite rörelse som möjligt. All mat och dryck ska intas sittande.
  • att max fyra personer från samma sällskap sitter vid samma bord, oavsett hur stort/långt bordet är
  • att det finns minst en meter mellan olika bord/personer i olika sällskap. Vid t ex passager/gångar där människor går bör avståndet ökas till upp till två meter.

För mer information:

Anna Flink, chef för krisledningsstaben, Södertälje kommun, anna.flink@sodertalje.se, tel. 08 5230 6728
Helena Götherfors, miljöchef, Södertälje kommun,
helena.gotherfors@sodertalje.se  tel. 08 5230 1928
Annika Rådström, socialdirektör, Södertälje kommun, annika.radstrom@sodertalje.se tel. 08 5230 1817

Helena Sundman, pressekreterare, helena.sundman@sodertalje.se tel. 08-5230 6603

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sett till helheten ser det mycket bra ut. Kommunen har både lyckats kontrollera i stor skala och samtidigt sett att det lokala näringslivet tagit stort ansvar för att se till att så få människor som möjligt blir sjuka av detta lömska virus.
Helena Götherfors, miljöchef, Södertälje kommun