Nedskräpningen minskar i Södertälje centrum

Report this content

Årets mätning av skräp i Södertälje centrum visar en minskning med 36 procent mot förra året. Det är det lägsta resultatet sedan mätningarna startade 2010.Södertälje har under en längre tid arbetat med att kartlägga och förebygga nedskräpning. I februari 2018 antog kommunstyrelsen en strategi mot nedskräpning, som fokuserar på tre områden: att utveckla en god service, att inför kunskap- och attitydpåverkande aktiviteter, och att verka för en ökad samverkan och stärkt myndighetsutövning.

– Att det är rent, tryggt och snyggt på torg och gator är viktigt för att Södertälje ska upplevas som en attraktiv plats. Vi har höga ambitioner för kommunens hållbarhetsarbete för att underlätta för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val. Nu kan vi se att det prioriterade arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning har gett resultat, vilket är mycket positivt, säger Tage Gripenstam (C).

I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent har Södertälje kommun sedan 2010 genomfört skräpmätningar i centrum. Mätningen genomförs vid samma tidpunkt varje år och under två veckor. 400 mätpunkter är utslumpade i staden och varje mätpunkt kan vara upp till 25m². Årets resultat visar att man kan förväntas hitta 6,02 skräp (fimpar, kapper, snus, glas och övrig skräp) per 10m2 i centrum. Fimpen är det absolut vanligaste skräpet – i Södertälje är 63 procent av alla skräpföremål ciggarettfimpar.

– Ett led i att minska nedskräpningen har varit att effektivisera städningen på olika sätt, säger Tomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun. Det har vi gjort genom att i högre grad än tidigare använda ånga och högtrycksmaskiner och att använda gatudammsugaren oftare. Vi har också ökat säsongspersonalens anställningsperioder.

Länk till Håll Sverige Rent.

 

Mer information:  
 

Tage Gripenstam, kommunalråd och ordförande i Tekniska nämnden (C), Södertälje kommun, 08-523 037 03, tage.gripenstam@sodertalje.se

Tomas Thernström, avfallsstrateg på Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun, 08-523 026 92, tomas.thernstrom@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

 

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje

Helene Andersson
Pressekreterare
08-52306603
helene.p.andersson@sodertalje.se
Södertälje är en plats i världen, inte bara en plats i Sverige. Det är en modig plats där världarna möts. I Södertälje möts utmaningar och framgångssagor. I kommunen arbetar 6 000 medarbetare med att ge Södertäljeborna bra service. Vi erbjuder arbetsuppgifter som sällan är enkla men som faktiskt gör skillnad – i Södertälje är det på riktigt!

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Årets mätning av skräp i Södertälje centrum visar en minskning med 36 procent mot förra året. Det är det lägsta resultatet sedan mätningarna startade 2010.
Twittra det här

Citat

Att det är rent, tryggt och snyggt på torg och gator är viktigt för att Södertälje ska upplevas som en attraktiv plats. Vi har höga ambitioner för kommunens hållbarhetsarbete för att underlätta för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val. Nu kan vi se att det prioriterade arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning har gett resultat, vilket är mycket positivt.
Tage Gripenstam, kommunalråd och ordförande i Tekniska nämnden (C)