Södertälje kommun stärker hållbarhetsarbetet genom Glokala Sverige

Report this content

Södertälje är en av de 37 kommuner och regioner som inför 2021 har antagits till Glokala Sverige – ett projekt i regi av Svenska FN-förbundets, SKR och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Det nationella projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Glokala Sverige har antagit 35 nya kommuner och 2 regioner som kommer att vara med i projektet från 2021. Södertälje är en av dem. Det innebär att 18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige.
– Södertälje kommun är aktiv i de här frågorna. Vi vill visa att vi tar vårt hållbarhetsarbete på allvar och att vi vill bli ännu bättre. Därför är det bra att vi nu deltar i Glokala Sverige. Det är även positivt att finnas med i ett sammanhang tillsammans med andra kommuner och regioner, se hur vi hänger ihop med omvärlden, säger Hanna Klingborg (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet, Södertälje kommun.
Södertälje kommun har redan kommit en bit i sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, berättar stadsdirektör Rickard Sundbom.

– Genom vårt deltagande i Glokala Sverige kan vårt arbete engagera fler och mer, samt ge ännu större effekter. Vi ser nu fram emot att samla på oss goda exempel, utbildning, stöd och inspiration, säger Rickard Sundbom.

Drygt hälften av kommuner och regioner i Sverige bidrar till de globala målen

– Att över hälften av Sveriges kommuner och regioner nu är en del av Glokala Sverige bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna får utbildningsinsatser och stöd i form av webbutbildning, nyhetsbrev, filmer, utställningar, föreläsare och webbinarier. Under hösten genomförs även den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 för gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet. 

– Det krävs arbete både på hemmaplan och global samverkan för att lyckas minska klimatutsläppen och hantera klimatförändringarna, främja mänskliga rättigheter samt bekämpa ekonomisk ojämlikhet, säger Staffan Isling, vd på Sveriges kommuner och regioner (SKR).  

Från årsskiftet är även Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) ny samarbetspartner. ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Svenska kommuner och regioner kan via ICLD ingå internationella samarbeten, så kallade kommunala partnerskap.  

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, SKR och ICLD, med stöd av Sida. Besök www.glokalasverige.se för mer information, bland annat listan över samtliga antagna kommuner och regioner.

För mer information, kontakta:
Hanna Klingborg, ordförande i hållbarhetsutskottet (MP), Södertälje kommun, 
hanna.klingborg@sodertalje.se, tel. 08 523 049 22 
Rickard Sundbom, stadsdirektör, Södertälje kommun, rickard.sundbom@sodertalje.se, 
tel. 08 523 010 81 
Helena Sundman, pressansvarig, Södertälje kommun, helena.sundman@sodertalje.se 
tel. 08-523 066 03 

Kerstin Söderström, kommunikationsansvarig, Svenska FN-förbundet,  kerstin.soderstrom@fn.se, tel. 08 462 2540
Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kerstin.blom.bokliden@skr.se, tel. 070-606 41 93

 

Prenumerera

Media

Media