Prins Daniels Fellowship till Södertörns högskola

Den 17 oktober besöker Prins Daniels Fellowship Södertörns högskola. Förutom Prins Daniel själv kommer även Cristina Stenbeck (Kinnevik), Anna Omstedt Lindgren (MedUniverse) och Saeid Esmaeilzadeh (Serendipity Innovations). Dessa entreprenörer och inspiratörer samtalar kring företagande och innovation under ledning av moderator Leo Razzak.

Föreläsningen som arrangeras av Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA) syftar till att inspirera unga att satsa på att bli entreprenörer och att ge dem tips på vägen. Föreläsningen är öppen för alla studenter på Södertörns högskola och på övriga högskolor på Campus Flemingsberg, och även media är välkomna att närvara.

När? Tisdagen den 17 oktober klockan 13.10-14.30

Var? Aulan, Södertörns högskola, Flemingsberg

Efter föreläsningen, klockan 14.35-15.15, kommer ett antal studenter att delta vid rundabordssamtal med Prins Daniel och de tre erfarna entreprenörerna. I tre grupper om tio studenter i varje förs konkreta diskussioner kring frågor som hur man gör, vad man bör tänka på eller vilka  strategier man bör lägga upp inför starten av en egen verksamhet. Även här kan medier närvara.

Vänligen anmäl er närvaro till jenny.tiren.berg@sh.se

Välkomna!

Jenny Tirén Berg
Pressansvarig
072-236 05 43
jenny.tiren.berg@sh.se 

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.  På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.  På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Taggar:

Om oss

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Prenumerera

Media

Media