Dela

Citat

- Våra resultat visar att elever i grundskola och gymnasium utgör den största gruppen av klimatstrejkarna, men samtidigt är det många vuxna som deltar i protesterna. Det är i huvudsak kvinnor som protesterar.
Magnus Wennerhag
De nya program som startar i höst har sin grund i flera av högskolans starka ämnesmiljöer inom humaniora. Samtidigt svarar de mot ökade behov av generalistkunskaper på arbetsmarknaden, både idag och i framtiden.
Nils Ekedahl, vicerektor med ansvar för utbildning
Om medborgarnas åsikter och värderingar gällande politik och enskilda politiker enkelt kan bli manipulerade genom maktintressen kan det skada demokratin.
Karl Magnus Johansson.
– Det är såklart väldigt roligt att mina böcker och föreläsningar uppmärksammas och hyllas på det här viset, säger Sara Lövestam om utmärkelsen
Sara Lövestam
Vi ser att en bibliotekarieutbildning passar väldigt väl in i vår profil och med vår kompetens.
Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola
- Allt det som finns i Halloween klä ut sig, spöka – det har vi gjort under olika högtider i alla tider. Lussegubben, påskkärringar som klädde ut sig och gick ut och skrämdes – det är inget nytt, säger Agneta Lilja.
Agneta Lilja
- Snabbtänkt är ett väldigt bra initiativ där vi kan samla vetenskap och forskning på ett lättillgängligt sätt och kommentera valutgången och valrörelsen med vetenskapligt underbyggda teser. Så här kan forskarvärlden med fördel samtala med politiken och samhället, säger statsvetare Nicholas Aylott, en av de medverkande forskarna från Södertörns högskola.
Nicholas Aylott
– Jag är väldigt överraskad och hedrad. Det känns extra kul att bli uppmärksammad av Södertörns högskola för det arbete jag gör idag, eftersom jag har tagit med mig många insikter och erfarenheter från min studietid in i arbetet med Teach for Sweden
Mattias Svensson
– Jag är både glad och hedrad över utnämningen, säger Sten Heckscher. Glad för att det är ett erkännande för något jag gjort som jag tyckt är viktigt och som jag lagt mycket jobb på och hedrad för att det markerar att Förvaltningsakademien är viktig och för att jag tänkt rätt.
Sten Heckscher
Min dröm med det här projektet är att vi ska kunna bygga något nytt och börja om på ett bra sätt i miljonprogramsområdena som står inför stora förändringar, och därmed minska segregation, utanförskap och de problem som följer med detta
Apostolis Papakostas, professor i sociologi vid Södertörns högskola
– Det är avsevärda ekonomiska intressen som står på spel: enbart året 2011 var drygt 75 000 gymnasieelevers samlade skolpeng i Stockholmsregionen värd 8,5 miljarder kronor
Håkan Forsberg
Att kampanjen nått sin målgrupp och fyllt syftet visades ju av de fina ansökningssiffrorna till våra lärarutbildningar. Det är oerhört roligt att 100-wattaren uppmärksammat detta, en fin belöning för det gedigna arbete som hela arbetsgruppen la på kampanjen.
Kennet Wall, kommunikationschef på Södertörns högskola
– Vi ser med glädje fram emot att välkomna Stockholms musikpedagogiska institut till campus i Flemingsberg, säger Södertörns högskolas rektor Moira von Wright. Våra lärosäten kan inspirera varandra på många sätt, och vi förenas i synsättet att konst, kultur och mångfald är viktiga faktorer i samhällsutvecklingen.
Moira von Wright
Början av karriären var här, samtidigt som vi pluggade här. Så det är kul nu att komma tillbaka, fortsätta hålla på med kultur och konst, och komma och spela in en musikvideo här, det är grymt! Avslutar Mohammed.
Mohammed
– Det känns hedrande både för oss och för Medie- och kommunikationsvetenskap här på Södertörn att vi invalts i detta celebra sällskap. Att inte mindre än två av oss ingår i den nya sektionen och tillsammans med två danska kollegor får representera Norden är en stark markering av hur långt framme Södertörns högskola ligger i den internationella forskningsfronten.
Johan Fornäs
Det ska bli mycket spännande att få sätta sig in i Academia Europaeas agenda, och vara med att bidra till deras aktiviteter. Det finns ett stort behov av att stärka de akademiska strukturerna i Europa, kanske särskilt mycket inom humaniora och samhällsvetenskap som är utsatta områden i tider där det förväntas omedelbart nyttoorienterade resultat och kortsiktiga vinster. Här finns ett långt europeiskt arv att värna och förvalta.
Göran Bolin
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Twitter

Youtube