• news.cision.com/
  • Södertörns högskola/
  • Södertörns högskola och Göteborgs universitet: Ny forskarrapport: Elever i grundskola och gymnasium utgör den största gruppen av klimatstrejkarna

Södertörns högskola och Göteborgs universitet: Ny forskarrapport: Elever i grundskola och gymnasium utgör den största gruppen av klimatstrejkarna

Report this content

Med sin skolstrejk utanför riksdagen initierade svenska Greta Thunberg vad som kommit att bli en global klimatkampanj bland skolungdomar. Vilka är det som strejkar? Det har forskare i tio europeiska länder undersökt och resultaten presenteras nu i en ny rapport. Den visar bland annat att mer än var tredje skolelev som deltog i Global Strike for Future i Stockholm aldrig hade demonstrerat tidigare. 

Den 15 mars i år organiserades Global Strike for Future – vad som tycks vara historiens hittills största globalt koordinerade ungdomsprotest, med närmare 2000 manifestationer i nästan 100 länder världen över.  

För att undersöka vilka som deltar i dessa protester och vad de anser i klimatfrågan genomförde forskare i tio europeiska länder en samordnad enkätutdelning till deltagare i klimatprotester den 15 mars. I Sverige genomfördes undersökningar i Stockholm och Malmö. Utanför Sverige genomfördes undersökningar i Tyskland, Belgien, Italien, Schweiz, Polen och Österrike.  

Nu presenteras några preliminära resultat från den enkätundersökning som genomfördes i Stockholm som jämförs med undersökningarna i Malmö och andra europeiska länder. Rapporten bifogas detta pressmeddelande. 

- Våra resultat visar att elever i grundskola och gymnasium utgör den största gruppen av klimatstrejkarna, men samtidigt är det många vuxna som deltar i protesterna. Det är i huvudsak kvinnor som protesterar, berättar Magnus Wennerhag, professor i sociologi vid Södertörns högskola, en av forskarna bakom rapporten. 

Mer än var tredje skolelev som deltog i Global Strike for Future i Stockholm hade aldrig demonstrerat tidigare. Samtidigt hade en stor andel av eleverna verkat för en bättre miljö på andra sätt, exempelvis genom att förändra sin konsumtion och diet 

En stor majoritet av klimatstrejkarna menade att Greta Thunberg påverkade deras beslut att delta i Global Strike for Future mycket eller ganska mycket. I jämförelse med klimatstrejkarna i andra länder var de svenska deltagarna mest påverkade av Greta, säger Mattias Wahlström, docent i sociologi, som också medverkat i undersökningen. 

I rapporten finns även data för utbildningsnivå, organisationsmedlemskap, informationskanaler, partisympatier och klimatstrejkarnas syn på hur klimatförändringarna bör stoppas.  

Vid frågor, kontakta: 

Magnus Wennerhag, professor i sociologi, Södertörns högskola. E-post: magnus.wennerhag@sh.se, telefon: 08-608 48 45
Mattias Wahlström, docent i sociologi, Göteborgs universitet. E-post: mattias.wahlstrom@socav.gu.se, telefon: 031-786 48 30 

Övriga medverkande forskare i undersökningen av Global Strike for Future i Stockholm: 

Per Adman, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet
Joost
de Moor, postdoktorn i statsvetenskap, Stockholms universitet
Katrin Uba, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet 

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Media

Media

Citat

- Våra resultat visar att elever i grundskola och gymnasium utgör den största gruppen av klimatstrejkarna, men samtidigt är det många vuxna som deltar i protesterna. Det är i huvudsak kvinnor som protesterar.
Magnus Wennerhag