Södertörns högskola bäst när det gäller andelen e-fakturor

Ekonomistyrningsverket, ESV, följer upp hur myndigheter arbetar med elektronisk handel två gånger per år. Den senaste utvärderingen visar mycket gott resultat för Södertörns högskolas e-handel.

Utvärderingen görs inom tre områden; andel elektroniska ordrar, andel e-fakturor och andel matchade fakturor. Resultatet för varje område delas in i tre kategorier. Gröna (de 25 procent av myndigheterna som har högst värden), gula (de 50 procent av myndigheterna som har värden i mitten) och röda (de 25 procent av myndigheterna som har lägst värden). Södertörns högskola hamnar inom den gröna kategorin inom alla de tre undersökta områdena och överst i tabellen när det gäller e-fakturor. Dessutom, så är högskolan ensam om att vara bland topp 15 i alla tre kategorierna.

Mer om undersökningen och myndigheternas placeringar finns på ESVs webbplats.

Jenny Tirén Berg
Pressansvarig
072-236 05 43
jenny.tiren.berg@sh.se 

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.  På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.  På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Taggar:

Om oss

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Prenumerera

Media

Media