Bättre granar med fröodling i växthus

Report this content

Sveriges första storskaliga växthusplantage för förädlade granfrön förläggs till Södras plantskola i Falkenberg. Projektet som genomförs tillsammans med Skogforsk ska stärka kvaliteten hos framtidens granar.

Skogsägarnas efterfrågan på förädlade granplantor* är högre än utbudet. För att möta behovet inleder nu Södra och Skogforsk ett projekt för att öka produktionen av förädlade granfrön.

- Det är en positiv trend att efterfrågan är så hög. Förädlade frön ger högre kvalitet och bättre tillväxt på de kommande träden. Detta gagnar både skogsägarens avkastning vid framtida avverkning och kvaliteten på slutprodukterna, säger Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor.

Inom Södra pågår sedan tidigare ett liknande projekt med fokus på förädlade björkfrön. Nu går vi vidare med förädlade granfrön. I växthusplantagen odlas träden tidvis inomhus för att stimulera blombildning och för att träden bara ska korsa sig med varandra utan pollinering från oförädlade granar. Därigenom överförs alla goda egenskaper i de utvalda granarna till fröna och därmed de kommande träden.

Långsiktigt projekt
Projektet med odling av förädlade granfrön är igång sedan hösten 2018. Under våren 2019 kommer de första träden att levereras till anläggningen och fröproduktionen kan inledas.

- Detta är ett långsiktigt projekt som löper på i minst tio år. Råvara från skogsbruket är viktigt när fossila produkter och energi ska ersättas, och en ökad avkastning betyder mycket för arbete på landsbygden och välfärden.  Ett av Södras hållbarhetsmål är att erbjuda medlemmarna produkter och tjänster för att uppnå 20 procent högre skogstillväxt på deras skogsfastigheter år 2050. Våra förädlade frön och plantor, med den tillväxtökning som de ger, är viktiga för att nå det målet, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

- Projektet innebär en integrering mellan förädlingen som bedrivs av Skogforsk och Södras massförökning. De träd som kommer att odlas i Falkenberg är det bästa förädlingsmaterialet och Skogforsk kommer att göra kontrollerade korsningar på träden i Falkenberg för den fortsatta förädlingen, säger Curt Almqvist, Skogforsks projektledare.

*Vid förädling av skogsplantor nyttjas kunskapen om att vissa egenskaper är ärftliga. Förädlade plantor kommer från frön från en fröodling. I en fröodling finns vuxna föräldraträd som är utvalda för att ge avkomman goda egenskaper som friskhet och sundhet, bättre klimatanpassning, virkeskvalitet och god tillväxt. På våren pollinerar föräldraträden varandra och på hösten skördas kottarna där fröna finns.  

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Jonsson, chef Södra skogsplantor, 
Telefon: 0470-893 63
E-post: johan.jonsson@sodra.com 

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor och antalet anställda 3 400. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är en positiv trend att efterfrågan är så hög. Förädlade frön ger högre kvalitet och bättre tillväxt på de kommande träden. Detta gagnar både skogsägarens avkastning vid framtida avverkning och kvaliteten på slutprodukterna.
Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor.