Dela

Kontakt

 • Södras presstjänst

  Presskontakt


  0470-890 90
  http://www.sodra.com
 • Södras växel
  Södra, Skogsudden, 351 89 Växjö
  0470-890 00
  +46 (0)470-891 85
  http://www.sodra.com
 • Citat

  Med denna nya patenterade process kan vi nu göra en produkt av en hittills outnyttjad resurs. En produkt som kan användas i en helt annan bransch och stötta läderindustrin i dess omställning till mer hållbara garvningsmetoder.
  Catrin Gustavsson, affärsområdeschef Södra Innovation.
  ”Det är nu vi ser styrkan i kooperationen och decennier av strategiska investeringar. Det finns ett stort intresse och behov av skogens produkter och det finns stora möjligheter för den som lyckas använda hela trädet klokt. Med vår starka industristruktur och höga innovationsförmåga skapar vi hållbara produkter för en världsmarknad. Det nya läget på råvarumarknaden, med en större efterfrågan än utbud, påverkar men genom att göra mer av varje träd och skapa maximalt värde av varje träfiber får vi skogen att räcka till mycket. Det kan Södra. Men vi kommer fortsätta utvecklas och vara en drivande marknadsaktör som säkrar skogsgårdens lönsamhet”
  Lotta Lyrå, vd på Södra
  Den här elflisbilen är en spännande milstolpe i vårt arbete att elektrifiera lastbilsflottan, inte minst eftersom vi sätter in den i skarpt läge direkt som en del av ordinarie transporter.
  Henrik Brodin, programchef fossilfritt Södra
  Vi tycker det är bra att hela trädet kommer till användning och till nytta för samhället. Den här justeringen är bra för familjeskogsbrukens lönsamhet och för alla hushåll som vi kan tillgodose med värme genom biobränsle.
  Kim Gunnarsson, virkeschef Södra Skog
  Jag kan konstatera att Södra gör ett stabilt resultat i en utmanande tid. Det visar kooperationens styrka att jobba på kort och lång sikt med uppdraget att stärka skogsgårdens värden.
  Lotta Lyrå, VD och Koncernchef för Södra
  Vi bevakar ständigt marknaden och i ljuset av råvarumarknaden nu, ligger den här prishöjningen i linje med Södras ambition att ha ett starkt erbjudande till medlemmarna. Med ett marknadsmässigt pris på virke, i kombination med den avkastning medlemmarna får från sina gemensamma industrier stärks skogsgårdens lönsamhet
  Peter Karlsson, affärsområdeschef Södra Skog
  Vi befinner oss i en tid av kortsiktiga utmaningar och långsiktiga möjligheter. Resultatet för tredje kvartalet speglar det utmanande marknadsläge som råder, vilket vi förväntar oss fortsätter under en tid framåt. Men som kooperation som spänner över hela värdekedjan har vi en styrka i vår långsiktighet. Det gör att vi står stabilt trots rådande läge och kan titta på investeringsmöjligheter som på sikt stärker vår marknadsposition. 
  Lotta Lyrå, VD och Koncernchef Södra
  Vi ser att det råder fortsatt god efterfrågan på skogsråvara både på kort och lång sikt, vilket är positivt för skogsgårdens lönsamhet. Samtidigt verkar vi i en tid där råvarumarknaden innehåller många osäkerheter. Det kräver fortsatt flexibilitet och anpassningsförmåga längs vägen.
  Peter Karlsson, affärsområdeschef för Södra Skog.  
  Vi ser att skadorna från granbarkborre fortsätter att minska i stora delar av Götaland. De flesta medlemsfastigheter har inga eller mycket lite skador och inom stora delar av Södras verksamhetsområde kan vi nu ropa lite faran över. Det är glädjande för familjeskogsbrukets utveckling och underlättar den hållbara skötseln av skogarna framåt.
  Henrik Holmberg, skogsskötselchef på Södra
  Helåret 2023 är och kommer vara ett utmanande år som sätter oss på prov. Vår koncernstrategi innehåller viktiga förflyttningar för att stärka konkurrenskraften och förnya och förädla värdena på Södras 52 000 medlemmars skogsgårdar.
  Södras vd Lotta Lyrå.
  Södramodellen bygger på att premiera aktiva medlemmar och nu visar den sin styrka igen. Även med en rekordhög utdelning står föreningen starkt framåt. Vi behåller en hög soliditet, vilket gör Södra redo att hantera utmaningar och flexibelt nog att agera på möjligheter.
  Södras styrelseordförande Magnus Hall
  Vi står tack vare våra tidigare resultat väl rustat för att hantera utmaningarna framåt och fortsätta jobba med det vi kan påverka för att stärka verksamheten och samtidigt förädla och förnya familjeskogsbrukets värden.
  Södras vd Lotta Lyrå.
  Vi bedömer att efterfrågan på fiber- och bränslesortimenten kommer vara stark under hösten och vintern, men ser samtidigt utmaningar på timmersidan utifrån det turbulenta marknadsläget.
  Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog
  Familjeskogsbruket visar att det är möjligt att kombinera ett aktivt brukande av skogen med bevarandet av naturvärden.
  Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog
  Det är glädjande att Södra står starkt i en turbulent tid.
  Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra.
  Södras goda resultat speglar familjeskogsbrukets viktiga roll i klimatomställningen tillsammans med våra medlemmars och medarbetares fantastiska insatser under året.
  Lotta Lyrå, vd södra
  Våra medlemmar får större valuta för sin skogsråvara, vi är robusta i produktionen och stöttar samtidigt våra lokalsamhällen med kontinuerlig grön eltillförsel.
  Henrik Brodin, energichef på Södra.
  I utvecklingen av bioekonomin behöver vi kunna göra mer av råvaran från våra medlemmars skogar.
  Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.
  Vi ser ett enormt intresse för Södras korslimmade trä även utanför Sverige.
  Urban Blomster, marknads- och affärsutvecklingschef för Södra Building Systems
  Vi fokuserar på det vi kan påverka och jobbar hårt varje dag för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft.
  Lotta Lyrå, vd och koncernchef
  Den nya investeringen i OnceMore® är ett viktigt steg mot vårt långsiktiga mål att skapa en cirkulär textilindustri.
  Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.
  Södra satsar hårt på att använda alla delar av varje träd som kommer ur våra 53 000 medlemmars skogar.
  Lotta Lyrå, vd Södra
  Genom samarbetet med Lenzing tar vi nu nästa steg på resan och kommer att tillföra återvinning i världsklass till den textila värdekedjan.
  Lotta Lyrå, vd Södra
  Produkterna från våra medlemmars skogar gör det möjligt för fler aktörer att fasa ut ändliga resurser och bygga en fossilfri verksamhet.
  Lotta Lyrå, vd Södra
  Nu fokuserar vi på det vi kan påverka genom att förbättra familjeskogsbrukets förutsättningar och förädla skogsråvaran till klimatsmarta produkter och lösningar.
  Lotta Lyrå, vd och koncernchef
  Ture Johanssons Trävaru och Tenhults förstärker Södras kunderbjudande och virkesavsättning i ett viktigt geografiskt område.
  Lotta Lyrå, vd Södra
  Att öka trähusbyggandet är en viktig del i klimatomställningen.
  Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra.
  Den globala marknaden för NBSK är mycket stark.
  Henrik Wettergren, marknads- och försäljningsansvarig, Södra Cell.
  Södra ska växa hållbart och generera mer värde från varje kubikmeter av våra medlemmars skogar.
  Lotta Lyrå, vd och koncernchef
  Även om vi nu är i ett tuffare finansiellt läge än tidigare, står Södra starkt.
  Lotta Lyrå, vd Södra
  Sommarjobben är utmärkt tillfälle för oss att hitta framtida medarbetare – och för framtida medarbetare att lära känna oss.
  Christer Thörn, HR-direktör i Södra
  Det låga klimatavtrycket på vårt KL-trä är ett kvitto på vårt hårda och dedikerade hållbarhetsarbete i hela värdekedjan. Skillnaden beror på våra fossilfria plantskolor, hållbart brukade skogar, transporter med biodrivmedel och fossilfria sågverk och produktionsanläggningar.
  Jörgen Hermansson, ansvarig chef på Södra Building Systems.
  OnceMore® har potential att skaka om textilindustrin och kommer att göra det möjligt att omvandla stora volymer använda textilier av bomull samt bomull-polyesterblandningar till nya kläder och textilier. Vi är mycket glada över de framsteg vi har gjort hittills.
  Johannes Bogren, chef för Södra Cell Bioproducts.
  Världsekonomin förväntas krympa under innevarande år som en effekt av covid‑19, även om vi ser en viss återhämtning under senare tid. För en mer stabil och hållbar vändning kommande år krävs att osäkerheten kring pandemin minskar. Med rådande marknadsförutsättningar och den geopolitiska oro som finns får rörelseresultatet hittills i år anses vara stabilt.
  Peter Karlsson tf vd och koncernchef.
  Södras investering ligger helt i linje med EU:s gröna giv, som syftar till att kraftigt minska vårt klimatavtryck och få ned utsläppsnivåerna. Med tillverkningen av världens första fossilfria biometanol visar vi hur ingenjörskraft och innovationer kan bidra till omställningen av samhället. Vi är glada att man från politikens sida förstår hur viktig denna typ av satsning är.
  Lena Ek, ordförande i Södra.
  Investeringen är en del av Södras nya koncernstrategi och innebär att vi kan fortsätta på den inslagna vägen att växa tillsammans med våra kunder. Med en ökad produktion kommer vi stärka vår konkurrenskraft och vår position på den globala marknaden som en långsiktig och trygg partner.
  Peter Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef på Södra
  Att satsa på forskning är centralt för att klara omställningen av samhället, oavsett om vi befinner oss i hög- eller lågkonjunktur eller i en tid av pandemi och osäkerhet på marknaden. Det är den insikten vi bärs av när vi nu skjuter till ytterligare medel.
  Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.
  Det är med stolthet vi nu har fått igång världens första kommersiella fabrik för biometanol. Med det här steget visar vi vägen till ett fossilfritt samhälle och det är helt i linje med vår egen strategi om fossilfria transporter till 2030.
  Henrik Brodin, affärsutvecklingsansvarig energi och kemikalier på Södra.
  Med en stor KL-trä anläggning och Sveriges största sågverk på samma geografiska plats finns det goda möjligheter att utnyttja synergier i Värö som kommer att stärka vårt kunderbjudande.
  Jörgen Lindquist, affärsområdeschef, Södra Wood.
  Nu ritar vi om kartan för mode- och textilbranschen genom att erbjuda cirkulära flöden av textilfiber, på så sätt kan en tröja bli en tröja igen. Detta kommer ge ett stort värde för våra kunder och inte minst för modebranschen. Det är en stor dag för oss och en lika stor dag för den framväxande cirkulära bioekonomin.
  Johannes Bogren, chef för Södra Cell Bioproducts.
  Vi ser en marknad i förändring där hantverkare vill ha allt mer vidareförädlade produkter, vilket underlättar och spar tid. För att möta behovet intensifierar vi vår satsning på målad ytterpanel och stärker erbjudandet för kulörmålat.
  Jörgen Lindquist, affärsområdeschef, Södra Wood.
  I Södra jobbar vi aktivt med att, där det är möjligt, koncentrera naturhänsynen till tydliga ytor, och det har gett resultat. Genom att koncentrera naturhänsynen kan vi maximera både naturvårdsnyttan och produktionspotentialen. Många arter gynnas mer när träd lämnas i grupper istället för att spridas ut över en avverkningsyta.
  Klara Joelsson, ekolog, Södra.
  Resultatet för 2018 är det bästa någonsin i Södras historia. Vi har kunnat tillgodose den höga efterfrågan på våra produkter tack vara de omfattande investeringar, på cirka 11 miljarder SEK, som vi genomfört vid våra massabruk, sågverk och nya innovationer under de senaste fyra åren. Vi har också genomfört effektiviseringar och omstruktureringar i verksamheten. Södra har därmed stärkt sin konkurrenskraft.
  Lars Idermark, vd och koncernchef.
  Samhällets förväntan på vad den förnybara skogliga råvaran kan bidra med i klimatomställningen är tydlig. Vi satsar därför på att skapa möjligheter för ökad skogsproduktion med skonsamma metoder inom familjeskogsbruket.
  Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra.
  En ökad användning av trä och skogliga produkter utgör en central del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför satsar vi även på ökad kunskap om skogens tillväxt, vilket ligger i linje med Södras hållbarhetsmål.
  Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse.
  Det är en positiv trend att efterfrågan är så hög. Förädlade frön ger högre kvalitet och bättre tillväxt på de kommande träden. Detta gagnar både skogsägarens avkastning vid framtida avverkning och kvaliteten på slutprodukterna.
  Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor.
  För att klara omställningen till ett fossilfritt flyg har skogen en betydelsefull roll att spela. Tillsammans med våra partners har vi nu den kompetens som behövs för att komma framåt. Med finansiellt stöd av Energimyndigheten kan Sverige gå före i utvecklingen av ny teknik för att lösa en stor utmaning.
  Henrik Brodin, affärsutvecklare och projektledare för ett fossilfritt, Södra
  Resultatet för tredje kvartalet är mycket tillfredsställande, inte minst mot bakgrund av de utmaningar som extrem väderlek i sommar inneburit för virkesflöden och produktion.
  Lars Idermark, vd och koncernchef.
  Tack vare flera års framgångsrika effektiviseringar har vi snart nått målet om fossilfri produktion vid alla våra produktionsenheter. Det är mycket glädjande att våra plantskolor redan nu är där.
  Henrik Brodin, projektledare, Ett fossilfritt Södra.
  Den stora förändringsresa Södras sågverksamhet har genomgått de senaste åren ger nu resultat genom både en mer konkurrenskraftig produktion och ett förbättrat kunderbjudande.
  Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp