Södras toppmoderna massabruk expanderar

Report this content

Södra har fattat beslut om att nyinvestera i den toppmoderna massabruksanläggningen vid biokombinatet i Värö för att öka produktionen ytterligare. Det är ett stort första steg mot att nå en produktion på 850 000 ton per år.

– Investeringen är en del av Södras nya koncernstrategi och innebär att vi kan fortsätta på den inslagna vägen att växa tillsammans med våra kunder. Med en ökad produktion kommer vi stärka vår konkurrenskraft och vår position på den globala marknaden som en långsiktig och trygg partner, säger Peter Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef på Södra.

Expansionen av Södra Cell Värö innebär att behovet av råvara ökar, vilket säkerställer avsättningen för Södras skogsägande medlemmar. Utöver en förbättrad skogstillväxt ökar även antalet medlemmar som nu börjar närma sig 53 000.

– Det som gör Södra till en unik affärspartner är att vi ser till hela värdekedjan fram till våra kunder, från planta till förädlade produkter och tjänster. Samtidigt som vi investerar inom industrin har vi offensiva hållbarhetsmål för ökad tillväxt på våra medlemmars skogsfastigheter. Investeringen ger också förbättrade möjligheter till ytterligare kvalitetsutveckling, för att möta våra kunders framtida förväntningar, säger Magnus Björkman, affärsområdeschef för Södra Cell.

2016 blev Södra Cell Värö ett av världens största massabruk för långfibrig sulfatmassa genom en investering som kraftigt höjde produktionskapaciteten.

– Tekniskt visade det sig snart att den nya anläggningen innehöll en större potential än väntat. Därför ser vi nu en möjlighet att ytterligare öka produktionen på ett kostnadseffektivt sätt för ökad lönsamhet. Det är ett stort första steg mot de 850 000 ton per år som ligger inom ramen för det befintliga miljötillståndet, säger Marcus Åsgärde, platschef för Södra Cell Värö.

Driftstarten för den utbyggda fabriken är planerad till våren 2022 och produktionen kommer därefter successivt att höjas.

För mer information, vänligen kontakta:
Södras presstjänst
Telefon: 0470 890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Investeringen är en del av Södras nya koncernstrategi och innebär att vi kan fortsätta på den inslagna vägen att växa tillsammans med våra kunder. Med en ökad produktion kommer vi stärka vår konkurrenskraft och vår position på den globala marknaden som en långsiktig och trygg partner.
Peter Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef på Södra