Södras plantskolor 100 procent fossilfria

Report this content

Södras plantskolor är nu helt omställda till fossilfri drift. Såväl uppvärmning som maskiner och fordon drivs med förnybar energi.
– Ett tålmodigt arbete och miljöinvesteringar på 10 miljoner kronor har gett resultat, säger Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor.

Efter flera års intensivt arbete blev plantskolan i Flåboda söder om Växjö helt fossilfri 2015. Sedan dess har arbete pågått med att ställa om till fossilfri drift även vid anläggningen i Falkenberg. Som ett sista led i omställningen stängdes i våras gasen till växthusen av och när uppvärmningen kör igång igen nu i höst blir det med nya, miljövänliga pelletspannor. Det innebär att hela driften, inte bara i Falkenberg utan även i hela Södras plantverksamhet, nu är fossilfri.

– Växthus, produktionslokaler och personalutrymmen värms upp med pellets från våra egna sågverk i Långasjö och Värö eller med bergvärme. Elen vi använder är grön och produceras i våra massabruk. Dessutom går alla våra maskiner och fordon på fossilfri diesel, HVO*, säger Johan Jonsson.

Minskade koldioxidutsläpp är ett viktigt hållbarhetsmål för Södra. Det innebär bland annat att produktionen ska vara fossilfri till 2020.

– Tack vare flera års framgångsrika effektiviseringar har vi snart nått målet om fossilfri produktion vid alla våra produktionsenheter. Det är mycket glädjande att våra plantskolor redan nu är där, säger Henrik Brodin som leder projektet Ett fossilfritt Södra.

*HVO=syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt- och djurfetter som huvudsakligen tillverkas av slakteriavfall och rapsolja.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor
Tel: 070-313 70 95
E-post: johan.jonsson@sodra.com

Henrik Brodin, projektledare Ett fossilfritt Södra
Tel: 073-043 78 27
E-post:  henrik.brodin@sodra.com

Södras presstjänst
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor och antalet anställda 3 400. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Tack vare flera års framgångsrika effektiviseringar har vi snart nått målet om fossilfri produktion vid alla våra produktionsenheter. Det är mycket glädjande att våra plantskolor redan nu är där.
Henrik Brodin, projektledare, Ett fossilfritt Södra.