Södra bildar nytt affärsområde – stärker strategiska satsningar

Report this content

Södra bildar affärsområdet Innovation. Satsningen innebär ett stärkt fokus på nya lönsamma affärer, samtidigt som övriga affärsområden får mer kraft att utveckla den befintliga verksamheten. Catrin Gustavsson, i dag forskningsdirektör för Södra, blir ny affärsområdeschef.

Södras koncernstrategi handlar om att skapa en lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld. Den ska leda arbetet framåt med att maximera värdet av råvaran från medlemmarnas skogar och att ta en större position i bioekonomin.

För att leva upp till koncernstrategin krävs strategiska förflyttningar och anpassningar av Södras struktur. Därför bildas nu affärsområdet Södra Innovation. Det ska stärka arbetet med att både förbättra den befintliga affären och utveckla nya affärer parallellt. Södra har sedan tidigare affärsområdena Skog, Wood och Cell.

– Södra ska växa hållbart och generera mer värde från varje kubikmeter av våra medlemmars skogar. För att lyckas med det behöver vi arbeta på både kort och lång sikt. Vi har två viktiga uppgifter framför oss: Att ständigt förbättra vår nuvarande kärnaffär och att utveckla nya affärer mot lönsamhet. Affärsområdet Innovation är ett led i arbetet. Det sätter fokus på kommersialiseringen av nya affärer samt på att bygga partnerskap och samarbeten, säger Södras vd Lotta Lyrå.

Skapar förutsättningar för lönsam tillväxt
Det nya affärsområdet kommer att leda Södras arbete med kommersialisering och affärsutveckling. Arbetet ska bland annat att främja innovation inom tillväxtsatsningar, utveckla Södras dotterbolag och bygga nya partnerskap.

Utvecklingen av Silva Green Fuel och Sunpine – två av Södras större satsningar på biodrivmedel – kommer exempelvis att finnas inom affärsområdet. Det gäller också Södra Building Systems, som är under uppbyggnad och erbjuder systemlösningar för massivt byggande i trä, och OnceMore, som är massa för textilproduktion baserad på återvunnen textil och trä. Detta innebär inga direkta förändringar i samarbetet med till exempel kunder eller affärspartners. Det centrala är att förändringen skapar mer kraft och bättre förutsättningar för både nuvarande kärnaffär och nya affärer.

– Vi ska ta en större position i bioekonomin med hjälp av ett utvecklat innovationsarbete och fler partnerskap. Vi ska kommersialisera fler produkter med tydlig marknadspotential, som träkonstruktionslösningar och bioraffinaderiprodukter. Det kommer öka medlemsvärdet och bygga en verksamhet som kan möta kunder, leverantörer och en omvärld i förändring, säger Catrin Gustavsson, ny affärsområdeschef för Innovation från och med 10 mars.

För frågor, vänligen kontakta:
Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2020 var 20 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Södra ska växa hållbart och generera mer värde från varje kubikmeter av våra medlemmars skogar.
Lotta Lyrå, vd och koncernchef