Håkan Larsson lämnar Södra

Håkan Larsson, strategichef, har beslutat att starta en egen konsultverksamhet och kommer därmed att lämna Södra från och med 1 mars. I sin nya roll som konsult kommer Håkan Larsson att fortsätta vara engagerad i Södras arbete med strategifrågor.

Jag har varit 24 år inom Södrakoncernen och väljer nu att bli egen företagare med inriktning på ledarskap och strategifrågor, säger Håkan Larsson.

Jag vill rikta ett stort tack till Håkan för alla årens goda insatser som anställd på Södra, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Håkan Larsson har varit anställd på Södra sedan 1994 och ingått i Södras koncernledning sedan 2013. Han har under sin anställning innehaft olika befattningar som bland annat skogsdirektör, regionchef, produktionschef och projektchef IT.  

För frågor, vänligen kontakta:
Södras presstjänst
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor och antalet anställda 3 400. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media