Ökad träexport till USA

Report this content

Södras export av trävaror till USA har ökat under de senaste fyra åren och under nästa år räknar man med att öka med ytterligare 25 procent. Södra har funnits på den amerikanska marknaden sedan 2000 och är en av de mer långsiktiga svenska leverantörerna på marknaden.

Försäljningen handlar om konstruktionsvirke, och att exporten ökar har flera orsaker. Byggnationen av småbostadshus där trä är det vanligaste byggmaterialet ökar. Antalet husstarter har fördubblats sedan bostadskraschen i USA 2009 - 2010 och husbyggnationen förväntas öka även under 2018 vilket medför en ökad trävarukonsumtion. Samtidigt har produktionen av sågat virke i Kanada, som är den största leverantören av konstruktionsvirke till USA, varit låg på grund av bland annat bränder och skadedjursangrepp.

- En viktig orsak till att det går bra för oss i USA är vår långsiktighet på marknaden. Vi stannade kvar med en mindre volym trots en tuffare period efter nedgången runt 2009 när många andra lämnade. Det ger oss en stark position nu när det går bättre och marknaden stärks. För oss är de långsiktiga relationer vi har med kunderna centrala, säger Andreas Jonasson, marknadschef på Södra Wood. 

Det är huvudsakligen konstruktionsvirke av gran i en särskild dimension som intresserar kunderna; främst trävaruhandlare som distribuerar till byggplatser. Även om den amerikanska marknaden är förhållandevis liten för Södra, som främst exporterar virke till Europa, är det en positiv utveckling, menar Andreas Jonasson.

​- Södras produkter är attraktiva på den här marknaden för att de håller hög kvalitet både i hållfasthet och ur ett estetiskt perspektiv. Trä är ett fantastiskt material att bygga i och vi ser nu ett allt större intresse globalt för att bygga mer miljömässigt hållbart i trä. Vi är naturligtvis glada för att även amerikanska kunder ser fördelen med just vår råvara.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Jonasson, marknadschef Södra Wood
E-post: andreas.jonasson@sodra.com
Telefon: 070-3150929

Södras presstjänst
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Trä är ett fantastiskt material att bygga i och vi ser nu ett allt större intresse globalt för att bygga mer miljömässigt hållbart i trä.
Andreas Jonasson, marknadschef på Södra Wood