Rekordbetyg för miljöhänsyn till mark och vatten

Report this content

Trenden att Södra blir allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar* och gallringar fortsätter. Det visar företagets gröna bokslut för 2017. En stor förbättring rör påverkan på mark och vatten där andelen godkända föryngringsavverkningar har ökat från 76 till 98 procent sedan 2010. Detta trots den regniga hösten 2017.

– Trots en mycket blöt höst och vinter som medfört tuffa förhållanden har vi kunnat skona mark och vatten i samband med våra avverkningar och gallringar på ett bra sätt. Det goda resultatet har sin grund i vårt systematiska naturvårdsarbete som vi arbetat med i 20 år samt gott samarbete och koordination mellan våra duktiga entreprenörer och fältpersonal, säger Therese Lindström, ekolog, Södra.

Under 2017 fick 95 procent av Södras föryngringsavverkningar godkänt i de gröna boksluten, vilket tangerar 2016 års rekordsiffra. 98 procent av gallringarna fick godkänt, alla miljöaspekter inräknat, jämfört med 97 procent 2016. Samtidigt som fler områden godkänns blir även kvaliteten på de godkända områdena högre.

Ökat fokus på mark och vatten  
En av aspekterna som mäts i det gröna bokslutet är hänsynen till mark och vatten. Sedan 2010 har andelen godkända föryngringsavverkningar ökat från 76 till 98 procent i denna kategori. 

– Efter bland annat omfattande utbildningsinsatser av våra skogliga tjänstemän och avverkningsentreprenörer har trenden för hänsynen till mark och vatten under de senaste åren varit mycket positiv med toppnoteringar 2016 och 2017. Eftersom 2016 var ett ovanligt torrt år är resultaten från det blöta 2017 extra glädjande, säger Therese Lindström.

2013 införde Södra en markskoningsgaranti, där man mer aktivt och strukturerat arbetar med bättre planering och förebyggande åtgärder för att skona marken i samband med föryngringsavverkning. Bland de viktigaste åtgärderna för att undvika att marken körs sönder är att skogsmaskinerna är utrustade med bärande band, att de kör på riset från träden som avverkas och att de i svåra partier lägger ut speciella markskonare att köra på. Vid vattendrag byggs broar för att undvika negativ påverkan på vatten och dess invånare. Markskoningsgarantin infördes 2016 även för gallringar.

*En avverkning där nästan alla äldre träd tas ut och en ny skogsgeneration startar genom naturlig föryngring eller plantering.

Fakta
Södra gör varje år ett grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150 föryngringsavverkningar och lika många gallringar lever upp till skogscertifieringssystemen PEFC:s™ och FSC:s® krav på generell hänsyn vid slutavverkningar och gallringar. Hur man följer egna policyer och rutiner för miljöhänsyn revideras också. Syftet med bokslutet är att få ett underlag till fortlöpande förbättringar av hänsynsarbetet. Varje år genomförs även externa revisioner av certifieringsorganet DNV-GL.


För mer information, vänligen kontakta:
Therese Lindström, ekolog, Södra
E-post: therese.lindstrom@sodra.com 
Telefon: 0470-893 63

Södras presstjänst
E-post: press@sodra.com 
Tel: 0470-890 90

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Trots en mycket blöt höst och vinter som medfört tuffa förhållanden har vi kunnat skona mark och vatten i samband med våra avverkningar och gallringar på ett bra sätt. Det goda resultatet har sin grund i vårt systematiska naturvårdsarbete som vi arbetat med i 20 år samt gott samarbete och koordination mellan våra duktiga entreprenörer och fältpersonal.
Therese Lindström, ekolog, Södra.