Rekordökning av el från skogen

Under januari-september har Södra levererat 15 gånger så mycket grön el till det allmänna elnätet jämfört med samma tidsperiod 2015. Leveransen motsvarar den totala elförbrukningen* hos 7 000 villor per år. Elen kommer av skogsråvara som förädlas vid Södras industrier.

– Vi ser väldigt positivt på denna kraftiga ökning. Den visar att med nytänkande och investeringar inom den gröna näringen kan vi möta viktiga samhälleliga behov, säger Roine Morin, hållbarhetschef i Södra.

Under 2017 har Södra levererat femton gånger så mycket el som under samma tidsperiod 2015, från 11 till 167 GWh**. Elproduktionen genereras framförallt vid de tre massabruken i Värö, Mörrum och Mönsterås. 2016 genomfördes omfattande investeringar i dessa som ligger till grund för den ökade leveransen. De största satsningarna gjordes i massabruket i Värö som ökat sin elproduktion med nära 70 procent, från 232 till 390 GWh, jämfört med januari-september 2015.

– Elen är en biprodukt som skapas genom resurseffektiva lösningar i produktionen. Detta är ett exempel på hur skogen spelar en viktig roll i omställningen till en bioekonomi, säger Roine Morin. 

Södra har varit självförsörjande på egenproducerad grön el sedan 2007. Parallellt arbetar Södra med att minska sin egen elanvändning. Ett av Södras hållbarhetsmål handlar om effektivt resursnyttjande av el där användningen ska ha minskat med minst 10 procent till 2025.

*Inkluderar hushållsel, uppvärmning och varmvatten i en villa med en genomsnittlig förbrukning om 25 000 KWh (kilowattimmar) per år.

**Gigawattimmar – 1 GWh = 1 000 000 000 wattimmar.

För mer information, vänligen kontakta:
Roine Morin, hållbarhetschef, Södra,
Tel: 0470-891 66
E-post: roine.morin@sodra.com 

Södras presstjänst
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser väldigt positivt på denna kraftiga ökning. Den visar att med nytänkande och investeringar inom den gröna näringen kan vi möta viktiga samhälleliga behov
Roine Morin, hållbarhetschef i Södra