Södra kan nu producera OnceMore[TM]-massa certifierad enligt RCS

Report this content

Södra är sedan 24 juni certifierade (1) enligt Recycled Claim Standard (RCS). Syftet med RCS är att öka användningen av återvunna material.
– I och med certifieringen kan Södra producera och sälja OnceMoreTM-massa som är certifierad enligt RCS. Certifieringen innebär att kunden får ett löfte om inblandning av återvunnen bomull och att bomullen kommer från insamlade textilier som annars hade hanterats som avfall, säger Eva Gustafsson, hållbarhetssamordnare på Södra.
 

Recycled Claim Standard är en internationell, frivillig, standard som används för tredjepartscertifiering av produkter som innehåller återvunnet material. Certifieringen administreras av Textile Exchange, en organisation som verkar för att öka hållbarheten i textilindustrin och i den textila värdekedjan.

 - Recycled Claim Standard kan användas om man vill visa att man producerar och säljer produkter som innehåller minst 5 procent återvunnet material. För Södra innebär det att vi kan sälja vår OnceMoreTM-massa med inblandning av återvunnen bomull som certifierad enligt RCS. För att möjliggöra RCS-certifiering av produkter som säljs till slutkonsument krävs certifiering och spårbarhet i hela värdekedjan. Certifieringen visar att vår OnceMoreTM-massa innehåller bomull som verkligen är återvunnen och kommer från insamlade textilier som annars hade hanterats som avfall, säger Eva Gustafsson.

Genom OnceMoreTM har Södra skapat en världsunik lösning där stora volymer använda textilier av bomull och blandmaterial kan omvandlas till nya kläder och textilier. Idag återanvänds en försvinnande liten andel av alla textilier. Nästan allt går till förbränning eller deponi. Det förändras nu när Södra kan ta emot stora mängder textilier för återvinning. Målet på sikt är ta hand om 25 000 ton textilier som annars blivit avfall.

 - I samband med vår lansering av OnceMore™ under hösten 2019 fick vi flera förfrågningar från varumärken och andra aktörer i textilvärdekedjan. En av de vanligast återkommande önskemålen var att vi skulle RCS-certifiera oss. Jag är mycket nöjd med att vi redan nu har blivit certifierade, vilket är ett bevis på att vi kan erbjuda produkter med återvunnet textilinnehåll. Nu hoppas jag att resten av textilvärdekedjan följer efter så att man i handeln snart hittar RCS-certifierade plagg och andra textila material baserade på vår OnceMore™-teknologi, säger Johannes Bogren, Vice President Södra Cell Bioproducts.

 

(1) Certifierade av Control Union, CU 1059293
 

För mer information, vänligen kontakta:
Södra presstjänst,
Tel: +46 470-890 90
E-post: press@sodra.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media