Södra stärker erbjudandet på timmer och massaved

Marknaden för sågade trävaror har förbättrats under våren. Efterfrågan på barrtimmer är hög och väntas så vara under sommaren och hösten. Därför stärker Södra erbjudandet på barrtimmer med 50 kr/m3fub.

Höjningen består av två delar - en höjning av prislistan och en premie för tidig kontraktering. Södra höjer även priset på barrmassaved med 20 kr/m3fub.

- Vi ser en stabil och hög efterfrågan av timmer under sommar och höst. De strategiska satsningar som gjorts vid Södras bruk innebär att förbrukningen av barrmassaved stadigt ökar. Att öka gallringsaktiviteten och inte vänta för länge med timmerskogen ligger i linje med Södras uppdrag att öka lönsamheten i våra medlemmars skogsbruk, säger Håkan Larsson.

Priserna på barrsortimenten höjs med:

  • 25 kr/mᶾfub på talltimmer
  • 25 kr/mᶾfub på grantimmer
  • 25 kr/mᶾfub på klensortiment av barr
  • 20 kr/mᶾfub på barrmassaved

Samtidigt införs en kontrakteringspremie på gran- och talltimmer på 25 kr/mᶾfub

De nya priserna och premien gäller från och med den 20 april.

För frågor, kontakta:
Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog,
Tel: 0499-159 81

Olof Hansson, virkeschef Södra Skog,
Tel: 0470-857 67

Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media