Södras hamn fossilfri

I oktober blir Södras hamn i Mönsterås helt fossilfri. Alla arbetsfordon och kranar i hamnen övergår nu till HVO*-diesel – ett helt fossilfritt alternativ till vanlig diesel. 

Södras hamn består av fyra kranar och 16 arbetsfordon. Tillsammans hanterar dessa cirka tre miljoner ton gods årligen. Godset lastas för frakt ut i Europa via land och hav och inkluderar bland annat 430 000 ton pappersmassa och 170 000 m³ sågade trävaror. Nu utförs detta enbart med fossilfri HVO-diesel. 

- Som företrädare för en grön näring ser vi det som en självklarhet att ta detta steg, säger Niclas Strömqvist, platschef Södras hamn i Mönsterås.

Omställningen i hamnen inleddes under våren 2017 och slutfördes i månadsskiftet september till oktober. Steget är ett led i Södras hållbarhetsmål om fossilfri produktion 2020 och fossilfria transporter 2030, ett mål som fastslogs 2016 och likställs med Södras finansiella mål. 

- Arbetet har fokuserat på att utreda och säkerställa att HVO-dieseln fungerar med befintlig utrustning i hamnen. Vi söker ständigt klimatsmarta lösningar. Det ligger i linje med hur vi vill agera och verka som företag, säger Jörgen Erlandsson, teknik-, miljö- och kvalitetsansvarig, Södras hamn i Mönsterås.

HVO är ett såväl klimatsmart som ekonomiskt alternativ till fossil diesel framtaget på konstgjord väg. Råvaror till Södras HVO är slakteriavfall och rapsolja.  

- HVO har bättre miljömässiga egenskaper då det är 100 procent fossilfritt. Detta innebär att det är helt förnybart och har en markant lägre växthuspåverkan, säger Åsa Forss chef för Södras flisbilar.

*hydrerad vegetabilisk olja

För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Strömqvist, platschef Södras hamn i Mönsterås,
Tel: +46 702 - 430 209

Åsa Forss, chef för Södras flisbilar,
Tel: 0470 - 856 41

Södras presstjänst:
Tel: 0470 - 890 90 
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media