Södras stämma beslutade om 602 MSEK i vinstdelning till medlemmarna

Södras stämma beslutade om en vinstdelning om 602 MSEK till medlemmarna. Lena Ek omvaldes som styrelsens ordförande. Kjell Andersson, Pål Börjesson och Ylva Hammargren valdes in i styrelsen.

- Södra står starkt i en föränderlig värld och har en stabil grund i den sammanhållning och framtidstro som finns i vår förening. Vi har funnits sedan 1938 och tillsammans arbetar vi för att Södra finns, växer och bidrar till skogsgårdens utveckling och landets ekonomiska välstånd, säger Lena Ek som omvaldes som styrelsens ordförande.

- Våra medlemmars växande skogar gör klimatnytta i samhället. Växande skog minskar koldioxiden i luften och i vår industri vidareförädlar vi fibrer och skapar produkter som ersätter oljebaserade varor. En genomsnittlig Södra-skogsgård klimatkompenserar för 40 svenskar varje år, säger Lena Ek.

Stämman, som hölls i Ronneby, behandlade totalt 18 motioner som rörde ett stort antal ämnen, bland annat viltfrågor, prissättning och skogsvård. Stämman beslutade också om en vinstdelning på 602 MSEK (1 002) till medlemmarna, vilket motsvarar 64 procent av resultatet före skatt. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med 4 procent (15) motsvarande 124 MSEK (439), utdelning på virkesleveranser med 8 procent (10) motsvarande 343 MSEK (436) och insatsemission med 10 procent (10) motsvarande 135 MSEK (127). Förutom denna vinstdelning föreslås utdelning enligt avtal 7 MSEK (10) för förlagsinsatser

Enligt valberedningens förslag omvaldes ordföranden Lena Ek samt ledamöterna Hans Berggren och Ola Hildingsson med förnyade mandat till 2018. Därutöver valdes även Kjell Andersson, Pål Börjesson och Ylva Hammargren in i styrelsen enligt valberedningens förslag. Marie Hallén och Stefan Olsson tackades av och lämnade sina styrelseuppdrag.

Styrelsens pris till Lars-Eric Åströms ära tilldelades Gustav Aulén för hans arbete med att införa systematiskt naturvårdsarbete i Södra. Hans insatser har haft stor betydelse för att öka förståelsen bland både medlemmar och omvärlden för det moderna och naturvårdsanpassade skogsbruket.

Emmanuel Erlandsson tilldelades ett stipendium ur Gösta Edströms hedersfond. Med hjälp av stipendiet ska han omsätta sin avhandling om aktörernas samverkan kring drivningsentreprenad till praktiskt tillämpbara uppföljningsmodeller för att mäta verklig tjänstenytta mellan skogsägarförening, entreprenör och skogsägare.

Christer Segersteéns pris gick till Caroline Bertilsson, student på skogsmästarlinjen i Skinnskatteberg, och Gustav Forslund, student på skogsprogrammet på Ryssbygymnasiet. Båda har visat ett stort engagemang för branschen och uppnått fina studieresultat i såväl teoretiska och praktiska skogliga ämnen.


För frågor, vänligen kontakta:
Magnus Berg, medlemschef,
Tel: 0470-894 83

Annica Gerentz, kommunikationsdirektör,
Tel: 0470-894 81

Södras presstjänst,
press@sodra.com
Tel: 0470-890 90

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media