Starkare björk med fröodling inomhus

Report this content

Södra är först i Sverige med att anlägga en växthusplantage för björk. Genom att odla björkfrö inomhus blir tillgången mer stabil, och plantorna får en jämnare och högre kvalitet.

Anläggningen har förlagts till Södras plantskola i Falkenberg. Där utvecklar nu Södra tillsammans med Svenska Skogsplantor verksamheten.

Fördelen med inomhusodling är att träden bara korsar sig med varandra, och därigenom upprätthålls den höga kvaliteten på fröna från de utvalda björkarna. Den tidiga blomningen som kommer av inomhusodling gör att externpollinering minimeras.  

Möter efterfrågan på björk

På senare år har det varit brist på högförädlat björkfrö, och efterfrågan på björkplantor har varit större än tillgången. Genom den nya metoden kommer Södra nu att kunna möta den efterfrågan som finns på ett bättre sätt.

 – Genom att vi är öppna för nya metoder kan vi också utveckla vår verksamhet hela tiden. På sätt bidrar vi än mer till våra ägare och deras skogar, men också till samhället i stort som tjänar på en välutvecklad skog, säger Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor.

Frön från de 20 bästa björkarna

Björkarna som står i växthuset på plantskolan sedan i somras är de 20 bästa björkarna från Skogforsk. Björkarna har etablerat sig väl och nu återstår för plantskolans personal att sköta dem och få dem att producera frö. Det kommer att göras genom att anpassa vattningen och gödslingen samt med viss beskärning av kronan. De kommer att hålla sig vitala i cirka 10 år, därefter ger de plats för nya träd.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor
E-post: johan.jonsson@sodra.com
Telefon: 070-313 70 95

Södras presstjänst
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom att vi är öppna för nya metoder kan vi också utveckla vår verksamhet hela tiden. På sätt bidrar vi än mer till våra ägare och deras skogar, men också till samhället i stort som tjänar på en välutvecklad skog.
Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor.