Analysguiden, kommentar: Värdeskapande förvärv

Report this content

Soltech fortsätter genomföra strategiskt smarta förvärv. 

Starkt momentum i förvärvsstrategin

I linje med Soltechs aggressiva förvärvsstrategi har bolaget nu släppt sitt senaste förvärv – Provektor Sweden AB. Provektor, grundat 1949, är Skaraborgs största privatägda elteknikbolag och levererar helhetslösningar inom elinstallation, automation och larm både till företag och privatpersoner. 

Förvärvet innebär att Soltech förvärvar 100 procent av aktierna i Provektor till en likvid om 53 miljoner kronor, fördelat mellan nyemitterade aktier samt kontanter. Ytterligare tilläggsköpeskilling utgår efter 12,24,36 månader beroende på om omsättnings- och lönsamhetsmål nås. Förvärvet innebär också att Soltech får tillgång till Provektors helägda fastighetsbolag med tre fastigheter. 

Det nyligen utannonserade förvärvet är det största Soltech hittills genomfört. Det är uppenbart att den aggressiva förvärvsstrategi bolaget fortsätter i oförändrad fart. Förvärvet är särskilt intressant på grund av två faktorer. 

Med stormsteg mot miljardomsättning 

Under 2020 omsatte Provektor hela 147 miljoner kronor med positivt rörelseresultat. Tittar vi på omsättningen för Soltechs svenska verksamhet i fjärde kvartalet och antar att Provektors omsättning är relativt jämn över året innebär detta att Soltech ökar intäkterna nästan 37 procent bara genom förvärvet. Soltech uppger att Provektor förväntas bidra med 500 miljoner kronor i omsättning 2021–2023. Under detta år förväntas bidraget bli cirka 133 miljoner kronor, vilket innebär en förväntad omsättning per år kommande två år på cirka 184 miljoner kronor.  Även rörelseresultatsmässigt blir påverkan stor. Bolaget förväntas ha en rörelsemarginal på 7–8 procent, vilket innebär cirka 13 miljoner kronor per år. Detta att jämföra med Soltechs rörelseresultat, EBIT, under 2020 på 42,7 miljoner kronor. Soltechs mycket ambitiösa långsiktiga intäktsmål ser därmed ännu närmare ut, och långsiktiga synergieffekter kan accelerera detta ytterligare.

Breddar kompetensen inom elteknik 

Förvärvet innebär också att Soltech kraftigt breddar sitt erbjudande med ett fokus på solenergi, ladd- och lagringsinfrastruktur. Det blir ett stort steg i den resa bolaget gör för att bli en enhetlig leverantör av solenergilösningar och bidrar med viktiga synergieffekter. Provektors vd, Kenneth Johansson, kommenterar att behovet från befintliga kunder redan idag är stort för solenergi vilket kan innebära en substantiellt uppdämt behov. 

Vi ser sammantaget starkt positivt på bolagets fortsätta förvärvsresa och Soltech tar nu ett tydligt steg genom att förvärva en större aktör med betydande intäkter och resultat. Vi följer med spänning den fortsatta utvecklingen i koncernen och inleder bolaget det första kvartalet på det här sättet pekar mycket på att 2021 kan bli ytterligare ett starkt tillväxtår för bolaget. 

Läs mer här.