Dela

Kontakt

 • SolTech Energy Sweden AB
  Upplagsvägen 1 117 43 Stockholm
  +46 (0)8 441 88 40
  +46 (0)8 441 88 41
  http://www.soltechenergy.com
 • Frederic Telander

  Styrelseordförande


  +46-8-441 88 40
 • Stefan Ölander

  VD


  Upplagsvägen 1 11743 Stockholm
  0707398000
  http://www.soltechenergy.com
 • Citat

  Vi är stolta över denna takbaserade stororder på hela 9 Megawatt, vilket är 63% större än Sveriges idag största markbaserade solcellspark vid Säve flygplats. Ordern visar återigen på den enorma affärspotential som finns i Kina.
  Stefan Ölander, VD
  - Vi är stolta över att vårt nya dotterbolag får förtroendet att leverera dessa två prestigeprojekt. Det visar på deras djupa kompetens och affärsdriv och är ett bevis på att SolTech lyckas förvärva mycket kompetenta företag. Något vi ska fortsätta göra med de ekonomiska medel vi planerar att ta in via en företrädesemission i maj-juni 2019.
  VD Stefan Ölander
  Vår nya kund är en textilfabrik i Zhangjiagang, som är en med kinesiska mått liten stad med ca 1,5 miljoner invånare. Staden ligger 16 mil norr om Shanghai och vi är glada över att få fler och fler kunder i denna stora region.
  Stefan Ölander, VD
  - SolTech-koncernens installationer i Kina kommer att accelereras genom denna finansiering. Ju fler anläggningar vi får installerade och anslutna, desto snabbare kommer vi att generera långsiktiga och positiva kassaflöden. Potentialen är mycket stor och vi har idag cirka 50 MW fler anläggningar installerade och intäktsgenererande jämfört med de drygt 2 MW för två år sedan, då ASAB gav ut sin första obligation. Att investera i ASABs obligationer är, utöver avkastningen, att investera pengar där de gör konkret och tydligast miljönytta. Vi hjälper Kina ersätta kolkraft med solkraft.
  VD Stefan Ölander
  Jag ser fram mot att tillsammans med mina medarbetare plocka fram SolTechs alla styrkor och bygga ett framgångsrikt och vinstgivande Bolag. Att göra riktig skillnad både för miljön och för våra aktieägare är mitt mål.
  Stefan Ölander
  Shenzhen som angränsar till Hong Kong, är en region som av många anses ha passerat Silicon Valley som världens hetaste plats för teknisk utveckling. Affärsmöjligheterna här, och i hela i Kina, är minst sagt omfattande och vi har bara börjat vår resa. Det senaste året har vi inte haft tillräckligt med kapital för att ta tillvara på alla affärsmöjligheter i Kina. Vi har därför etablerat samarbete med flera partners inom det finansiella området och anser oss nu ha skapat de rätta förutsättningarna för att successivt kunna öka takten.
  VD Frederic Telander
  säger Frederic Telander
  ASRE får stororder i Nanjing – ger 300 MSEK under avtalets löptid
  SolTech Energys dotterbolag ingår avtal med Danske Bank i syfte att söka ”grön” obligationsfinansiering
  VD, Frederic Telander
  Ett hotell drar mycket energi, inte bara i form av uppvärmning och varmvatten, utan även för tvätt och köksfunktioner. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder ett miljövänligt alternativ där vi så långt det är möjligt tar tillvara på förnybar solenergi
  Svante Stenervik, ägare och VD för BEST WESTERN Vrigstad Värdshus
  Vi är naturligtvis mycket stolta över att vårt hotell i Vrigstad har tagit ett sådant här beslut som första hotellet i Best Western Scandinavia, och vi hoppas att de ska kunna fungera som ett föredöme för våra övriga 130 hotell i Skandinavien i deras miljöarbete
  Johan Kukacka, VD för Best Western Scandinavia
  SolTech är i en mycket expansiv fas, både i Sverige och internationellt. Som ett led i det arbetet är vi stolta att få förtroendet att leverera den här anläggningen och ser fram emot att sätta den i drift
  Frederic Telander, VD för SolTech Energy
  Vi ser denna order som en bekräftelse på vår teknologi och koncept. Ryssland är en mycket spännande och expansiv marknad med stor potential för SolTech, vilket gör det hela än mer intressant
  säger VD, Frederic Telander
  Vi är stolta och glada över samarbetet med SETI. Ryssland är en mycket spännande och expansiv marknad med stor potential för SolTech, där vår strategi är att verka tillsammans med starka lokala partners som har kapacitet att sköta både försäljning, installation, driftsättning, löpande underhåll och service
  säger VD Frederic Telander
  En mycket intressant konceptanläggning där vi tillsammans med Familjebostäder kombinerar solenergi och värmepump på ett nytt och innovativt sätt. Det finns en stor mängd fastigheter med liknande förutsättningar, där en anläggning som denna kan fungera mycket bra
  säger VD Frederic Telander i en kommentar
  Vi ser ett ökat intresse för ”smarta” systemlösningar som ökar effektiviteten på den befintliga anläggningen. Vi önskar alla minska beroendet av köpt energi samtidigt som vi värnar om miljön! Det är min övertygelse att energioptimerade och intelligenta lösningar, över tid kommer att vinna stora marknadsandelar
  avslutar VD, Frederic Telander
  Vi är mycket stolta och glada över att Familjebostäder valde SolTechs systemlösning och ser detta som en bekräftelse på vår teknologi och koncept
  säger VD Frederic Telander i en kommentar
  Vi ser ett ökat intresse för ”smarta” systemlösningar som genererar energi, men samtidigt inte förbrukar någon elektricitet, alternativt genererar ett överskott av elektricitet på årsbasis! Det är min övertygelse att energioptimerade och intelligenta lösningar, över tid kommer att vinna stora marknadsandelar
  avslutar VD, Frederic Telander
  Vi är mycket stolta och glada att Dominon Beach valde SolTechs lösning. Vår strategi med materialleveranser till lokala samarbetspartners som installerar och driftsätter har visat sig fungera väl. Trots bistra tider i Spanien, förutspår vi att samarbetet med våra lokala partners på sikt kommer att ge god lokal försäljningstillväxt och öppna dörren till nya marknader, med goda referenser som bas
  Frederic Telander, SolTechs VD
  Vi är mycket stolta och glada över samarbetet med Falcon industrial service GmbH, och ser detta som en bekräftelse på vår teknologi och koncept inom ett mycket spännande och expansivt område - solkylning. Vi förutspår att samarbetet kommer att ge god försäljningstillväxt och öppna dörren till nya marknader
  SolTechs VD Frederic Telander
  Projekt av denna karaktär ligger helt i linje med vår internationella tillväxtstrategi som består i att vi levererar materialet, som sedan installeras och driftsätts lokalt
  avslutar VD Frederic Telander
  Vi är mycket stolta och glada över samarbetet med Credentia AB, och ser detta som en bekräftelse på vår teknologi och koncept. Vi förutspår att samarbetet kommer att ge god försäljningstillväxt, samtidigt som vi får tillgång till kompetent installationspersonal för våra egna projekt.
  säger VD Frederic Telander i en kommentar
  SolTechs integrerade solenergilösning är både en solfångare och ett byggmaterial i samma lösning - smart och snyggt! Vi kommer att försöka använda oss av denna teknik så långt det är möjligt både i vår nyproduktion samt som komplement i vårt fastighetsbestånd. Detta är en del i vår miljöpolicy.
  säger Credentia AB, s VD Per Nordin i en kommentar
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera