BEST WESTERN Vrigstad - först med egen solcellsanläggning

En av Sveriges största solcellsanläggningar med tunnfilmsteknik installeras nu på Best Westerns hotell i Vrigstad, strax söder om Jönköping.

BEST WESTERN Vrigstad Hotel & Konferens är det första i någon av de ledande hotellkedjorna i Sverige att äga sin egen solcellsanläggning. Anläggningen är en av de största tunnfilmsanläggningarna i Norden med en installerad effekt av 101 760 Wp. Vrigstad Värdshus tillgodoser på detta sätt en betydande del av sin elkonsumtion.

- Ett hotell drar mycket energi, inte bara i form av uppvärmning och varmvatten, utan även för tvätt och köksfunktioner. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder ett miljövänligt alternativ där vi så långt det är möjligt tar tillvara på förnybar solenergi säger Svante Stenervik, ägare och VD för BEST WESTERN Vrigstad Värdshus.

-Vi är naturligtvis mycket stolta över att vårt hotell i Vrigstad har tagit ett sådant här beslut som första hotellet i Best Western Scandinavia, och vi hoppas att de ska kunna fungera som ett föredöme för våra övriga 130 hotell i Skandinavien i deras miljöarbete, kommenterar Johan Kukacka, VD för Best Western Scandinavia

Solcellspanelerna som installeras av SolTech Energy är så kallade tunnfilmssolceller och har vid jämförelse med traditionella kiselsolceller fördelen att bättre kunna ta tillvara diffust ljus, som är fallet en molnig dag. De är dessutom mer temperaturtåliga och inte lika känsliga för skuggning. Som ett resultat producerar SolTechs tunnfilmssolceller cirka 5-10 % mer energi per installerad watt och år vid jämförelse med traditionella kristallina solceller, och detta till samma eller lägre kostnad per watt. 

- SolTech är i en mycket expansiv fas, både i Sverige och internationellt. Som ett led i det arbetet är vi stolta att få förtroendet att leverera den här anläggningen och ser fram emot att sätta den i drift, kommenterar Frederic Telander, VD för SolTech Energy.

Fakta hotellets solcellsanläggning

  • Anläggningen består av 1 272 st tunnfilmspaneler av märket SolTech Supreme
  • Total installerad effekt: 101 760 Wp

Kontakt

  • Svante Stenervik, VD och ägare BEST WESTERN Vrigstad Hotel & Konferens, tel; 0382-575000 svante@meetingsmaland.se
  • Frederic Telander, VD SolTech Energy Sweden AB, tel; 08-441 88 40 frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. SolTech erbjuder även unika tunnfilmssolceller för integration i en fastighets yttre skal. Produkterna levereras som traditionella eller semitransparenta solceller eller som isolerglasmoduler i olika format och storlekar.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige genom moderbolaget SolTech Energy Sweden AB, samt genom det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Moderbolaget har idag cirka 2 700 aktieägare och planerar att lista SolTechaktien på Nasdaq/OMX, First North under 2015.

Taggar:

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ett hotell drar mycket energi, inte bara i form av uppvärmning och varmvatten, utan även för tvätt och köksfunktioner. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder ett miljövänligt alternativ där vi så långt det är möjligt tar tillvara på förnybar solenergi
Svante Stenervik, ägare och VD för BEST WESTERN Vrigstad Värdshus
Vi är naturligtvis mycket stolta över att vårt hotell i Vrigstad har tagit ett sådant här beslut som första hotellet i Best Western Scandinavia, och vi hoppas att de ska kunna fungera som ett föredöme för våra övriga 130 hotell i Skandinavien i deras miljöarbete
Johan Kukacka, VD för Best Western Scandinavia
SolTech är i en mycket expansiv fas, både i Sverige och internationellt. Som ett led i det arbetet är vi stolta att få förtroendet att leverera den här anläggningen och ser fram emot att sätta den i drift
Frederic Telander, VD för SolTech Energy