SolTech Energy erhåller order och etablerar samarbete med CJSC, SETI från Ryssland

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 32 500 EUR från CJSC ”SETI” avseende ett SolTech Sigma solenergisystem som genererar termisk värme, samt fyra st. SolTech Flex, som är Bolagets speciellt utvecklade solfångare för sommarstugor och fritidshus.

Produkterna levereras i form av materialsatser och installeras lokalt i Ryssland av SETI. Driftsättning beräknas ske under våren 2013. Ordern utgör starten på ett mer långtgående samarbete mellan SolTech och SETI och produkterna är tänkta att fungera som demonstrationsanläggningar för SETI, som kommer att marknadsföra och sälja SolTechs produkter i Ryssland.

Som ett led i alla samarbeten där utländska partners representerar SolTech på sin hemmamarknad, hålls som inledning en kurs där SolTechs produkter noga genomgås med tonvikt på teknik, funktion, installation, driftsättning och service. Representanter från SETI har under januari månad 2013 genomgått sådan träning på plats hos SolTech i Tullinge.

SETI är ett ryskt bolag med cirka 200 anställda och verksamt inom alternativ energiförsörjning. SETI har som målsättning att bli den ledande aktören inom segmentet för energibesparande produkter i Ryssland.           

- Vi är stolta och glada över samarbetet med SETI. Ryssland är en mycket spännande och expansiv marknad med stor potential för SolTech, där vår strategi är att verka tillsammans med starka lokala partners som har kapacitet att sköta både försäljning, installation, driftsättning, löpande underhåll och service, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

- Vi ser ett ökat internationellt intresse för vår teknologi och får dagligen in förfrågningar från potentiella samarbetspartners och kunder, som både vill representera SolTech och köpa våra produkter för eget bruk, avslutar VD Frederic Telander.

Kort om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1440 aktieägare. Bolaget planerar att lista SolTechaktien på Nasdaq/OMX, First North under 2013.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com

Taggar:

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är stolta och glada över samarbetet med SETI. Ryssland är en mycket spännande och expansiv marknad med stor potential för SolTech, där vår strategi är att verka tillsammans med starka lokala partners som har kapacitet att sköta både försäljning, installation, driftsättning, löpande underhåll och service
säger VD Frederic Telander