Analysguiden kommentar: Fyller på kassan inför accelererad tillväxt

Report this content

Soltech har beslutat att genomföra en företrädesemission med syftet att kraftigt expandera verksamheten. Analysguiden upprepar riktkursen om 36-39 kronor.

Soltech Energy fyller på kassan inför accelererad tillväxt

I syfte att möjliggöra den aggressiva tillväxtplanen som bolaget befinner sig i har Soltech beslutat att genomföra en företrädesemission om totalt 247 miljoner kronor, med möjlighet till övertilldelning på omkring 150 miljoner kronor. Syftet med emissionen är att fortsätta kraftigt expandera verksamheten, där merparten av likviden kommer vigas åt förvärv samt investeringar i befintliga verksamheter. Under fjolåret genomförde bolaget en företrädesemission om cirka 144 miljoner kronor vilket sen dess resulterat i en dubblering av både antal bolag i koncernen, omsättning, aktieägare och aktiekurs. Emissionen är ett naturligt led i bolagets strategi då expansionstakten fortsatt i oförändrad fart under året. Året har inneburit hela 5 nya bolag in i koncernen och vi väntar oss att denna siffra kommer stiga under andra halvåret. Rent praktiskt innebär emissionen att maximalt knappt 20 miljoner ytterligare aktier kommer att emitteras. Utspädningen detta innebär är naturligt i den typ av bolag Soltech är för tillfället, där kraftigt expansion och inte kortsiktig lönsamhet ligger i fokus.

Siktar på en dubblering av omsättningen under året

I samband med nyheterna om detta tillkännagav bolaget också att man siktar på att nå miljardomsättning under innevarande år. Då fjolåret landade på 500 miljoner kronor innebär det alltså att siktet är inställt på att dubbla omsättningen under året. Givet den starka tillväxttakten sedan bolaget påbörjade den aggressiva förvärvsstrategin så ser detta inte omöjligt ut. Något som talar för det är även den ökande storleken i förvärven samt de attraktiva multiplar bolagen förvärvas till, vilket innebär att likviden har potential att nå långt. Målet om en omsättning på 4,7 miljarder kronor 2024 står också fast, med en rörelsemarginal på 3–6 procent som ska ökas upp mot 8–10 procent. Hade bolaget lyckats med det så ser vi en markant högre värdering inom räckhåll. Vi ser positivt på nyheterna om emissionen och givet historiken bör även denna emission ge utdelning. Emissionen kan utgöra en attraktiv möjlighet att öka positionen i ett snabbväxande solenergibolag. Bolaget publicerar sin rapport för det andra kvartalet på fredag 20 augusti och vi återkommer därefter med en uppdaterad analys, där vi tidigare räknat med en omsättning för helåret på 750 miljoner kronor och en riktkurs på 36–39 kronor aktien.

Läs mer här