SolTech Energy erhåller order från Dominion Beach, motsvarande 76 500 EUR

SolTech Energy har via en lokal installationspartner erhållit en order motsvarande 76 500 EUR från Dominion Beach, avseende ett 226 kvm stort termiskt SolTechsystem för produktion av varmvatten. Installation av systemet beräknas inledas i november 2012 och avslutas i februari 2013. SolTech systemet ingår som en del i ett större projekt om totalt 300 000 EUR. Dominion erhöll subventioner om drygt 100 000 EUR från lokalregeringen tillföljd av att SolTechs lösning ingick som en del i helheten.  

Dominion Beach är ett lägenhets och radhuskomplex som består av 5 block om 16 lägenheter, 3 block om 23 lägenheter samt 48 radhus och är beläget i Estepona i södra Spanien.

-          Vi är mycket stolta och glada att Dominon Beach valde SolTechs lösning. Vår strategi med materialleveranser till lokala samarbetspartners som installerar och driftsätter har visat sig fungera väl. Trots bistra tider i Spanien, förutspår vi att samarbetet med våra lokala partners på sikt kommer att ge god lokal försäljningstillväxt och öppna dörren till nya marknader, med goda referenser som bas säger SolTechs VD Frederic Telander i en kommentar.

-          Latinska länder gör av tradition affärer med varandra. Affärer i Spanien öppnar också dörrar i syd, mellan och latin Amerika, avslutar VD Frederic Telander.

Kort om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1440 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknadens mäklarlista, www.alternativa.se Bolagets målsättning är att via First North eller motsvarande aktielista, söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com

Taggar:

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket stolta och glada att Dominon Beach valde SolTechs lösning. Vår strategi med materialleveranser till lokala samarbetspartners som installerar och driftsätter har visat sig fungera väl. Trots bistra tider i Spanien, förutspår vi att samarbetet med våra lokala partners på sikt kommer att ge god lokal försäljningstillväxt och öppna dörren till nya marknader, med goda referenser som bas
Frederic Telander, SolTechs VD