SolTech Energy erhåller ytterligare order från CJSC, SETI från Ryssland

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 9 693 000 kronor från Servent Trading and Investment AB som är ett helägt dotterbolag till CJSC ”SETI”. Ordern omfattar SolTech Sigma vätskeburna moduler, SolTech ackumulatortankar samt SolTech Flex, bolagets egna och speciellt utvecklade luftburna solfångare för sommarstugor och fritidshus.

Produkterna som skall levereras i form av materialsatser under andra kvartalet 2013, säljs och installeras lokalt i Ryssland av SETI. I januari 2013 placerade SETI en testorder motsvarande drygt 30 000 EUR, på ett mindre system och ett antal SolTech Flex. Systemen var avsedda att fungera som demonstrationsanläggningar för SETI i Ryssland.

Föreliggande order fördjupar samarbetet mellan SolTech och SETI, samtidigt som ordern också är en bekräftelse på SolTechs internationella strategi, som består i att växa tillsammans med starka lokala samarbetspartners som har kapacitet att både sköta försäljning, installation, driftsättning, löpande underhåll och service.

SETI är ett ryskt bolag med cirka 200 anställda och verksamt inom alternativ energiförsörjning. SETI har som målsättning att bli den ledande aktören inom segmentet för energibesparande produkter i Ryssland.           

Vi ser denna order som en bekräftelse på vår teknologi och koncept. Ryssland är en mycket spännande och expansiv marknad med stor potential för SolTech, vilket gör det hela än mer intressant säger VD, Frederic Telander i en kommentar.

Vi ser överlag ett ökat internationellt intresse för vår teknologi/produkter och får dagligen in förfrågningar från potentiella samarbetspartners och kunder, som både vill representera SolTech på sin hemmamarknad och köpa våra produkter för eget bruk, avslutar VD Frederic Telander.
 


Kort om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 2 100 aktieägare. Bolaget planerar att lista SolTechaktien på Nasdaq/OMX, First North under 2013.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com

Taggar:

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ser denna order som en bekräftelse på vår teknologi och koncept. Ryssland är en mycket spännande och expansiv marknad med stor potential för SolTech, vilket gör det hela än mer intressant
säger VD, Frederic Telander