Analysguiden: Lönsamheten överraskar på uppsidan

Report this content

I torsdags levererade SolTech sin rapport för det tredje kvartalet 2019. Rörelseintäkterna kom in på 87,3 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt om 380 procent relativt samma period föregående år. Rörelseintäkterna kom in i linje med vår förväntan som låg på 89,5 miljoner kronor.

Intressant är den goda lönsamheten. På EBITDA-nivå redovisades ett resultat på 30 miljoner kronor vilket är en ökning med 223 procent. Utfallet var också en bra bit över vår egen prognos som låg på 21,5 miljoner kronor. Avvikelsen är främst hänförbar till posten övriga externa kostnader och personal.

Sammantaget var rapporten bra med en lönsamhet som var en bra bit över vår prognos. Vi avser uppdatera vår analys inom kort.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.se