Analysguiden: Lönsamheten överraskar på uppsidan

I torsdags levererade SolTech sin rapport för det tredje kvartalet 2019. Rörelseintäkterna kom in på 87,3 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt om 380 procent relativt samma period föregående år. Rörelseintäkterna kom in i linje med vår förväntan som låg på 89,5 miljoner kronor.

Intressant är den goda lönsamheten. På EBITDA-nivå redovisades ett resultat på 30 miljoner kronor vilket är en ökning med 223 procent. Utfallet var också en bra bit över vår egen prognos som låg på 21,5 miljoner kronor. Avvikelsen är främst hänförbar till posten övriga externa kostnader och personal.

Sammantaget var rapporten bra med en lönsamhet som var en bra bit över vår prognos. Vi avser uppdatera vår analys inom kort.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.se

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera