Analysguiden: Oblyga mål sätter än mer fokus på förvärv

SolTech har satt upp höga mål för den svenska verksamheten som säljer solceller. Målet är att uppnå en omsättning om 4,7 miljarder kronor år 2024 med ett rörelseresultat mellan 140 och 280 miljoner kronor. Målet ska nås genom förvärv och stark organisk tillväxt.

Som framgår av bolagets pressmeddelande är Sveriges mål att år 2040 ha en 100 procentig förnyelsebara elproduktion. Branschen är också överens om att solenergins marknadsandel borde vara minst 10 procent. Det innebär enligt pressmeddelandet en ökning med 33 gånger och en marknad som värderas till cirka 100 miljarder kronor årligen jämfört med cirka 3,4 miljarder SEK 2018. Med andra ord är potentialen på den inhemska marknaden god.

Dock är det inte bara Sverige som är intressant för SolTech. Avsikten är att expandera i norden och ner mot Kontinentaleuropa.

Nedan följer de 20 solcellsmarknaderna med bästa bedömda framtidsutsikterna presenterade i rapporten ” Global Market Outlook - For Solar Power, 2019 – 2023” publicerad av SolarPower Europe. Som framgår finns flera europeiska länder representerade inkluderat Tyskland, Spanien, Nederländerna, Frankrike, Italien och Ukraina.  

Syns inte bilden? Klicka här.

SolarPower Europe är en medlemsledd branschförening med över 200 medlemmar från 35 olika länder. I samma rapport skriver SolarPower Europe även: ”Samtidigt kommer bostads- och kommersiella kraftkonsumenter snabbt att utvecklas till både konsumenter och producenter, solpaneler förvandlas till byggnadsmaterial, och smarta städer kommer att vilja utnyttja fördelarna med distribuerad småskalig sol i kombination med lagring och digitala lösningar”.

I samband med att målen för den svenska verksamheten presenterades lät bolaget även meddela att de öppnar upp för att inkludera nya affärsområden så som batteri/ladd- och elbranscherna samt smarta energilösningar för kontroll och styrning – detta helt i linje med vad som förutspås av SolarPower Europe.

Så är bolagets mål rimliga och uppnåeliga? Målen är höga och skulle innebära mer än en 20-dubbling av de intäkter som vi uppskattar att den svenska verksamheten kommer omsätt under 2019. För att målen skall vara uppnåeliga kräver det en minst sagt aggressiv förvärvsintensiv expansion även utanför Sverige och ner mot Kontinentaleuropa, där de riktigt stora marknaderna finns. Bolaget kommer också behöva gå upp i storlek på förvärven, då relativt de tre som hittills genomfört.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera