Analysguiden: Vinnande lag värvar kommande stjärna!?

Samarbete ger Soltech tillgång till distribution via Vattenfall som ser en ljus framtid för integrerade solceller. Detta bör kunna ge en ordentlig skjuts till försäljning av integrerade solceller redan under H1 2020.

Den 19 september meddelade SolTech att bolaget slutit ett distributionsavtal med Kraftpojkarna AB. Samarbetet ger SolTech möjlighet att sälja sina integrerade solcellsprodukter SolTech ShingEl och SolTech RooF via Vattenfall. Lanseringen via Vattenfall är planerad att ske under första kvartalet 2020.

Vattenfall har med stora marknadsföringsresurser tagit en bra bit av marknaden för försäljning av solcellssystem till privatpersoner. Kundundersökningar genomförda av Vattenfall pekar dock på att många hushåll väljer bort solceller då de bedöms som oattraktiva. Därför avser Vattenfall i större utsträckning att satsa på estetiskt tilltalande integrerade solceller – där SolTech ShingEl och SolTech RooF skall vara flaggskeppsprodukterna.

SolTech ShingEl och SolTech RooF är solceller som är integrerade i taket vilket innebär att de båda produkterna ersätter det vanliga takmaterialet och blir design- och konstruktionsmässigt en del av huset. Bild nedan till vänster visar SolTech ShingEl installerade på ett hustak i Vallastaden i Linköping. Till höger är en generisk bild på utanpåliggande solceller.

Syns inte bilden? Läs här.

wysiwyg_image

Över tid tror vi att SolTechs estetiskt tilltalande integrerade solceller kan bli en stjärna i kombination med Vattenfall.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera