Analysguiden: Ytterligare förvärv kan få aktien att stiga

Report this content

Under det föregående året genomförde Soltech totalt fem förvärv. Adderar vi samman de (vid respektive förvärvstillfälle) förväntade intäktsbidragen summerar det upp till cirka 310 miljoner kronor. Rörelseresultatsbidrag från dessa förvärv väntas överskrida 14 miljoner. Samtidigt har de förvärvade dotterbolagen också presterat väl, exempelvis har NP-gruppen tecknat ramavtal med HBV, en inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Ramavtalets totala värde ligger mellan 150 och 250 miljoner kronor.

Den 19 december lät bolaget meddela om det fjärde förvärvet, det av Merasol AB (60 procent med option på resterande 40 procent). Det förväntade intäktsbidraget uppgår till 60 miljoner kronor under 2020 med ett positivt rörelseresultat. Merasol projekterar och levererar kompletta solenergilösningar till fastighetsägare, kommuner och lantbruk. Fokus ligger således på B2B, vilket rimligtvis förbättrar möjligheterna för koncernen att få igång försäljningen av de visuellt mer tilltalande byggnadsintegrerade solcellerna som Soltech Facade.

Den 20e december 2019 kom det femte förvärvet; 100 procent av Soldags i Sverige AB som projekterar och installerar solcellsanläggningar åt privatpersoner. Soldags förväntas bidra med en omsättning på 40 miljoner kronor under 2020 med ett positivt rörelseresultat.

I vår senast uppdaterade analys från oktober 2019 beräknade vi ett motiverat pris per aktie om 21 kronor i ett basscenario, vilket var före de två senast genomförda förvärven. Som framgår i graf nedan bedömer vi att det finns uppsida i aktien:

I ett bull-scenario beräknade vi det motiverade värdet till 27,2 kronor och i ett bear-scenario till 13,6 kronor per aktie. Läs vår senast uppdaterade analys här.

Nedan visas utveckling under de tre senaste månaderna för Thomson Reuters globala index för utrustning och service till förnyelsebar energi i blått tillsammans Soltech i lila. Som framgår har Soltech hamnat efter, vilket kan förefalla omotiverat.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.