Högtryck hos SolTechs dotterbolag med 34 MSEK i nya affärer

SolTechs dotterbolag Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy har haft ett mycket framgångsrikt andra kvartal 2019, där synergieffekterna inom koncernen både ger affärer och lägre inköpskostnader.

VD Stefan Ölander i en kommentar:

-  Våra dotterbolag gör ett fantastiskt jobb och skapar energi åt koncernen och våra kunder. Med vår mycket lyckade företrädesemission med 333 procents överteckning i ryggen har vi nu resurserna att fortsätta vår förvärvsresa.

Några exempel på större affärer till ett värde av ca 34 MSEK under Q2, 2019 för SolTechs tre dotterbolag. 

Samtliga affärer skall levereras under 2019 och ligger inom respektive bolags budget och nuvarande affärsområden. 

NP-Gruppen: 

Telge Bostäder - tak- och fönsterbyte med möjlighet till solenergi, ordervärde 17,65 MSEK
Lidingö Stad - fyra olika tätskiktsarbeten, ordervärde 2,6 MSEK

Swede Energy:

HSB Sundsfastigheter - solenergianläggning till Turning Torsos parkeringshus i Malmö, ordervärde 2,1 MSEK

Kilenkrysset - solenergianläggning till Ramirents nya huvudkontor i Stockholm, ordervärde 2,4 MSEK
Willhem AB – solenergianläggning till Skäggetorp centrum, ordervärde 2,1 MSEK
Region Örebro Län - en unik teknisk lösning där solenergianläggningen placeras högst upp på ett parkeringshus där taket utgörs av en pergola i stålkonstruktion, ordervärde 3,5 MSEK

Nyedal Solenergi:

Mölndals Stad - solenergianläggning på Almåshallen, ordervärde 1,8 MSEK
Svenska Kyrkan - solenergianläggning till Halmstad Kyrkogårdsförvaltning, ordervärde 1,3 MSEK
Midroc och PEAB - solenergianläggning i Falkenberg, ordervärde 850 000 SEK

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juni 2019 kl. 08.30 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller väggar med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har drygt 18 000 aktieägare. 

Taggar:

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar