HSB lägger order på solcellsanläggning för 3,5 MSEK från Soltechs dotterbolag Merasol

Soltech Energy Sweden AB (publ):s dotterbolag Merasol AB (Merasol), har fått en order på en solcellsanläggning från HSB, Brf Grevegården i västra Göteborg. Anläggningen har en toppeffekt på 252 kW och ett ordervärde på 3,5 MSEK. Soltech förvärvade Merasol den 2 januari 2020 och började därmed sin etablering på västkusten – en etablering som sedan förstärktes med förvärvet av Takorama den 25 februari.

Solcellsanläggningen skall installeras på sex olika kvarter/gårdar i samband med omläggning av taken på Brf Grevgården. Anläggningen är förberedd för och kan byggas ut till 382 kW vid behov. Anläggningen kommer att delas upp i tre mindre och från varandra oberoende anläggningar per kvarter/gård som ansluts mot inkommande servis med FerroAmp teknik. På sikt skall dessa anläggningar sammankopplas så att power-sharing kan ske och så att överskottet kan användas för att ladda elbilar.

VD Stefan Ölander kommenterar:

  • Det är extra roligt då ett nytt dotterbolag levererar fina affärer från en av sina större kunder, HSB. Nu ser vi fram mot ett tätt samarbete mellan våra två västkustföretag, Merasol och Takorama. Vi är övertygade om att ett sådant samarbete kommer att leda till en ökad affärsvolym med bra lönsamhet för bägge bolagen.

För mer information kontakta:                                                                                                                                Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 13.10 CET.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)                                                                                                           Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags och Takorama. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 32 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com 

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar