SolTech Energy’s CFO lämnar bolaget under hösten

Mats Holmfeldt som tillträde som CFO i samband med SolTech Energy’s IPO våren 2015 kommer att lämna Bolaget under hösten 2019 när en efterträdare rekryterats. Parterna planerar ett fortsatt samarbete framöver men då i projektform. 

Mats Holmfeldt, CFO, kommenterar:

-  Det har varit ett nöje och en ära att få vara med och bygga upp SolTech till ett framgångsrikt solenergibolag med över 25 000 aktieägare och ett bolagsvärde omkring 1,5 miljarder kronor. Bolaget står nu inför en expansiv förvärvsresa och en planerad särnotering av Advanced SolTech Sweden AB (publ) under Q4 2019. I samband med detta känns det rätt för mig att gå vidare och satsa på andra utmaningar.

Stefan Ölander, VD, kommenterar:

-   Jag vill tacka Mats för en stark insats under åren och ser fram mot en fortsatt affärsrelation fast i andra former. Nu inleds rekryteringen av en ny CFO med en tydlig förvärvs- och koncernredovisningsprofil för att matcha våra behov under de kommande årens expansion. 

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.comeller Mats Holmfeldt, CFO SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070- 721 70 46, E-post mats.holmfeldt@soltechenergy.com 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 25 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: 
certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar