Soltech sponsrar Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai – som genomförs 2021!

Soltech blir officiell sponsor till svenska satsningen på Expo 2020 i Dubai och kommer visa upp innovativa solenergilösningar för soltak och solfasad i Sveriges paviljong – att satsa på solenergi för världsutställningen var en självklarhet och passar väl in i utställningens tema ”Connecting Minds - Creating the Future”Sveriges paviljong är placerad inom området hållbarhet. Expo 2020 blir svenska regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjande. 

På den svenska paviljongen ”The Forest” kommer 500 m2 av taket att vara täckt av Soltechs produkt "RooF” och 500 m2 av fasaden med Soltechs produkt ”Facade”. Paviljongen bygger på idén om det vidsträckta strövandet i skogen. Med förnyelsebar solenergi på tak och fasad blir energilösningen också oändlig och passar väl ihop med paviljongens koncept och det budskap som Sverige vill sända till världsutställningens besökare. För Soltech innebär samarbetet inte bara exponering utan också ett positivt affärsvärde för verksamheten. 

  • ”Vi måste förbereda oss för en verklighet där världen, Sverige, och företagen återupptar verksamheten och där vardagslivet återgår till det normala efter Coronakrisen. Det är viktigt att kunna visa upp långsiktigt hållbara solenergilösningar som är estetiskt tilltalande och anpassade till modern design och arkitektur. Vi är övertygade om att den exponering och uppmärksamhet som våra produkter kommer att få i Dubai kommer leda till spännande affärsmöjligheter både i Sverige och internationellt, säger Stefan Ölander, VD för Soltech Energy 

Produkterna "RooF” och ”Facade” har integrerade solceller med en design som gör att tak och fasad både blir snygga och energieffektiva. Möjligheterna med integrerade solceller är många och det är en marknad med snabb tillväxt och stora behov. Målgruppen för ”Facade” är både villor och kommersiella fastigheter. Facade lämpar sig särskilt för fastigheter med större ytor såsom fabriks- och logistiklokaler eller läckra skol och idrottsanläggningar. 

  • Vi är mycket glada över att ha skrivit avtal med Soltech som vår sponsor för solenergi. Deras integrerade produkter kommer passa väl in i vår futuristiska design av paviljongen, säger Staffan Schartner, 
    Head of Construction på Kommittén för Sveriges deltagande

Det är med både glädje men också en portion eftertänksamhet och noga övervägande som avtalet har tecknats i rådande tider av Coronavirus och oro. Samtidigt är det ett bevis på Soltechs driv och beslutskraft. Naturligtvis kommer all planering och medverkan i Expo 2020 i Dubai fortsätta att följa de riktlinjer som ges. Världsutställningen är uppskjuten och äger rum mellan den 1 oktober 2021 till och med den 31 mars 2022. Namnet Expo 2020 blir kvar.

För mer information kontakta: 
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com. 

Om Soltech Energy Sweden AB (publ) 
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com

Taggar:

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar