SolTechs dotterbolag Swede Energy får order på 8,1 MSEK från Lintex AB

SolTech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag Swede Energy Power Solutions AB har erhållit en order från Lintex AB i Nybro om installation av en solenergianläggning på taket till Lintex fastighet. Ordervärdet uppgår till 8,1 MSEK. Ordern motsvarar 19% av Swede Energys omsättning 2018.

Swede Energy expanderar kraftigt och under första kvartalet 2019 var omsättningen cirka 45% högre jämfört med samma period 2018. 

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– 
Målet med våra förvärv är bland annat att i koncernen addera kompetens och drivna entreprenörer. Att vi får det har Rickard Lantz, som är försäljningschef och delägare i Swede Energy, verkligen bevisat genom att inleda andra kvartalet 2019 med denna order. 

Paul Magnusson, VD Lintex AB i en kommentar: 

Vi försöker göra så litet avtryck som möjligt på miljön. Det gäller material vi använder i våra produkter, tillverkningsmetoder och inte minst energiförbrukning. Att investera i solenergi är därför en självklarhet och efter en upphandling kom vi fram till att Swede Energy verkade vara den mest kompetenta partnern för oss. 

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.E-post: stefan.olander@soltechenergy.com eller Paul Magnusson, VD Lintex AB Tel: 0701 88 65 06. E-post: paul.magnusson@lintex.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 april 2019 kl. 07:20 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15.000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: 
certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com  

Om Lintex AB

Med en vision om att förenkla kommunikationen i moderna kontors- och utbildningsmiljöer har vi vuxit till att bli ett av Europas ledande varumärken inom skrivbara ytor. Whiteboard och glastavlor har under åren kompletterats med produkter för avskärmning och ljudabsorption, något som ytterligare stärker vår position på marknaden. Alla produkter utvecklas, produceras och säljs under vårt eget varumärke. Lintex är ett familjeägt företag som grundades 1983. Huvudkontor och produktion ligger i Nybro, Småland, med lokala dotterbolag, säljkontor och agenter runt om i Skandinavien och Europa. Se www.lintex.se.

Taggar:

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar