Om oss

Sortera är ett ledande företag med ett starkt nordiskt arv inom insamling, återvinning, bearbetning och försäljning av restprodukter av byggavfall. Sortera tillhandahåller lösningar som bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda inom alla områden. Med över 500 anställda och en omsättning på över 2 miljarder kronor täcker Sortera hela värdekedjan från insamling, sortering, behandling och omhändertagande. Varje dag utför Sortera tjänster som gör skillnad för miljön för tusentals företag och privatpersoner i norra Europa.