Alla som vill kan inte få ambulans

Det var den enade slutsatsen från ett seminarium som SOS Alarm arrangerade i Almedalen. I en paneldebatt bestående av landstingspolitiker, representanter från vårdsektorn och andra beslutsfattare diskuterades frågan om hur resurser används på bästa sätt. Panelen summerade diskussionen med att alla som vill inte har rätt till ambulans. Men däremot har alla som behöver rätt till ambulans, det är det medicinska behovet som styr.

En undersökning som SOS Alarm låtit SIFO göra under juni månad visar att 6 av 10 tycker att de har rätt att få en ambulans om de själva bedömer att de behöver det. 3 av 10 tycker dock att vårdbedömningen och ambulansprioriteringen bör göras av sjukvården genom SOS Alarm eller liknande organisation. 8 av 10 känner sig säkra på att få en ambulans om de behöver hjälp och ringer 112.

-         Det är intressanta siffror. Vi har en nollvision där alla som behöver en ambulans ska få det, dessutom så snabbt som möjligt, sägerJohan Hedensiö, vd SOS Alarm. Vi gör därför vårt allra yttersta när vi prioriterar de resurser vi har och ser till att hjälpsökande får hjälp på rätt vårdnivå.

SOS Alarm tar årligen emot ca 3,5 miljoner samtal till nödnumret 112, där ca 712 000 samtal är rena vårdärenden.

-         Om alla som själva bedömde att de skulle tilldelas en ambulans fick det, skulle vi se stor påverkan i övriga samhället. Sjukhusens akutmottagningar skulle troligen vara än mer överbelastade än vad de är idag, bristen på vårdpersonal skulle bli ännu mer påtaglig och i förlängningen skulle alla hjälpsökande ändå inte få den hjälp de ansåg sig ha rätt till i den senare delen av vårdkedjan, säger Johan Hedensiö.

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

Om SOS Alarms aktiviteter i Almedalen:
www.sosalarm.se/almedalen

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även säkerhets-, jourtele- och trygghetstjänster. SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera

Dokument & länkar