Dela

Citat

Man hinner inte resa sig från sin arbetsplats från midnatt till tidig morgon, det är en konstant ström av samtal in till oss på nödnumret. Det skulle göra stor skillnad om alla kunde tänka till innan och hjälpas åt att ta hand om varandra, för att kunna undvika en del av olyckorna under nyårsnatten
My-Adina Hörting, SOS-operatör
Varför Kalle Anka-effekten avtar är svårt att veta eftersom tittarsiffrorna verkar stå sig från år till år. Kanske är stunden med Kalle inte lika helig längre? Den som har magsmärtor biter kanske inte längre ihop till klockan 16, utan går ifrån och ringer 112. Det är i så fall positivt ur vår synvinkel, självklart ska man ringa till SOS Alarm om man själv eller någon i ens närhet behöver akut hjälp.
Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm
SOS Alarms lokaler vid Viktoria i Uppsala håller hög skyddsklass och att lokalerna åter nyttjas i skarp drift är positivt för totalförsvarsplaneringen, inte minst med tanke på att Uppsala är ett kärnkraftslän. Oavsett vad som händer i samhället måste vi upprätthålla kapaciteten att larma ut resurser dit människor behöver hjälp.
Jannice Mattsson, chef för alarmering och beredskap
Vårt fokus är att dygnet runt, året runt verka för ett tryggare Sverige för alla. Med den nya tjänsten Särskilt objekt mobiliserar vi alla tillgängliga resurser när något inträffar, vilket innebär att företaget omedelbart kan börja arbeta för att begränsa skadan, öka personsäkerheten och undvika driftsstopp.
Björn Skoglund, tjänsteägare för 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.
SOS Alarm får in tre miljoner samtal varje år, varav en miljon borde ha ringts till ett annat nummer eller inte ringts överhuvudtaget. Det är enormt viktigt att fler lär sig att ringa rätt nummer vid rätt tillfälle så att SOS Alarm kan fokusera på att hjälpa de människor som befinner sig i en verklig nödsituation.
Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm
Den enormt höga samtalsfrekvensen under sommaren påverkade naturligtvis hur snabbt vi kunde svara på 112. Samtidigt mötte vi en stor förståelse från allmänheten som insåg att vi behövde göra tuffa prioriteringar. Jag är mycket stolt och tacksam över alla medarbetare som tog extra pass och även avbröt sina semestrar för att kunna bemanna nödnumret på ett bra sätt trots den extrema situationen under sommaren.
Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm
Ringer en person som är beredd att ta sitt liv till oss via 112 tänker jag att det finns en chans, ett fönster, att rädda honom eller henne. Genom att vara ett stöd, lyssna och samtidigt larma den hjälp som behövs till platsen kan vi bidra till att rädda liv.
Hanna Magnusson, operatör vid SOS Alarm
Vid akuta händelser, var beredd att ringa 112, stanna vid den nödställde och svara på SOS-operatörens frågor. Det är helt avgörande för att vi snabbt ska kunna skicka rätt hjälp till rätt plats.
Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm.
Torkan har lett till en enorm mängd samtidiga bränder i skog och mark. Många är också ute och njuter av det vackra vädret och det märks direkt hos oss. Fler människor som badar, åker båt, är ute på vägarna eller i skog och mark, men också fler som är ute och roar sig på stan sent på kvällarna och dricker lite för mycket har gett upphov till många fler nödsamtal än vanligt.
Björn Skoglund, tjänsteägare för 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.
– När en människa drabbas av hjärtstopp är tidsfaktorn otroligt viktig. För varje minut som går utan att någon utför hjärt- och lungräddning eller kopplar upp en hjärtstartare, minskar risken för överlevnad med 10 procent. Tjänsten för sms-livräddning är därför ett oerhört viktigt komplement till utalarmeringen av ambulans och räddningstjänst. Den bidrar till att rädda liv och skapar därmed ett tryggare Sverige för alla.
Andreas Norrby, tjänsteägare vid SOS Alarm
Vi vill bidra till en valrörelse där våra förtroendevalda ska kunna känna sig trygga med att möta väljare på gator och torg och leva tryggt i sina hem utan oro för konsekvenser från sina uppdrag. Med den utgångspunkten har vi tillsammans med Axel Group paketerat en enklare personlarmslösning anpassad för politikers behov.
Maria Söderqvist, partneransvarig SOS Alarm
När Sverige spelar märks det direkt att antalet inkommande nödsamtal sjunker. De som ringer efter matchen säger ibland att de har haft ont en stund, men har väntat med att ringa 112 för att inte missa fotbollen. Jag hoppas verkligen att den som blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka ringer på en gång, även om det var 12 år sedan Sverige spelade VM. Hälsan är trots allt viktigast, och vi finns här dygnet runt, årets alla dagar för att hjälpa alla i hela landet om olyckan är framme.
Evelina Hörnkvist-Barosen, operatör vid SOS Alarm
Vid midsommar finns flera faktorer som ökar risken för akuta händelser. Många reser långa sträckor, dricker mer alkohol än vanligt, badar eller är på sjön. Dessutom har vi de traditionella faktorerna som ökar 112-samtalen; lön och möjligen vackert väder.
Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.
SOS Alarm är kontaktpunkten för att begära VMA i Sverige och det är oerhört bra att alla mobiloperatörer nu är anslutna till tjänsten. Det här är ett viktigt led i att stärka svensk krisberedskap och skapa ett tryggare Sverige för alla.
Kenny Lorentzon, chef för Krisberedskapsavdelningen vid SOS Alarm.
Vi kan skicka ut VMA via SMS sedan några år tillbaka och vår undersökning visar att det är den överlägset mest populära kanalen, som tre av fyra föredrar. Samtidigt behöver vi blicka framåt och säkerställa att vi informerar på ett driftssäkert och kapacitetsstarkt sätt i olika typer av krislägen.
Björn Skoglund, tjänsteägare 112 och krisberedskap vid SOS Alarm
Samtalstoppar på 113 13 vid stora händelser som skogsbranden i Västmanland, terrordådet på Drottninggatan och det felaktiga VMA-larmet i Stockholm visar både att allt fler känner till numret och att behovet av att kunna få information via telefon är fortsatt stort. Ju fler som känner till 113 13, desto mer kan vi avlasta nödnumret 112 vid allvarliga händelser så att våra SOS-operatörer kan fokusera på att snabbt larma ut hjälp och rädda liv.
Björn Skoglund, tjänsteägare 112 och krisberedskap
Det känns enormt intressant och inspirerande att kunna använda vår stora kunskapsbank och erfarenhet kring utalarmering av ambulansresurser, för att bidra till nya innovationer på ett viktigt område.
Andreas Norrby, tjänsteägare vid SOS Alarm
Varje år tar vi emot 100 000 okynnessamtal via nödnumret 112. Ibland handlar det om oförståelse och ibland om regelrätt sabotage mot alarmeringsfunktionen. I värsta fall leder det till att hjälpen fördröjs till någon som svävar i livsfara. För att inskärpa allvaret i att missbruka nödnumret vill vi ha förstärkta möjligheter till sanktionsavgifter jämfört med idag, när det måste gå så långt att någon döms i domstol.
Rickard Gustafson, chefsjurist vid SOS Alarm
Den hjälpsökande kan fortfarande tvingas till flera vidarekopplingar. Om den som är i nöd behöver prata med flera olika personer ökar risken väsentligen för att viktig tid och information går förlorad. Varje sekund räknas.
Thomas Johansson, SOS Alarm, som suttit med i utredningens expertgrupp
Det är enormt viktigt att spara nödnumret 112 till de akuta situationerna så att våra operatörer kan fokusera på att larma ut snabb hjälp till dem som behöver det bäst. Vi försöker alltid hitta nya sätt att informera allmänheten i den här viktiga frågan och hoppas att 112-utmaningen kan få fler att ringa rätt.
Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm
Vi förstärker framöver med flera olika kompetenser, vilket både kommer att skapa nya arbetstillfällen i regionen och bidra till att alla de som ringer 112 som kan få snabbare hjälp.
Elke Herbst, platschef vid SOS-centralen i Falun
Genom samarbetet med ASSA ABLOY och Amido kan vi skapa tidsvinster vid utryckningar och säkra tillträde till alla fastigheter som ansluter sig till tekniklösningen. Lösningen SOS Digital Access fungerar med kundens befintliga passagesystem, vilket gör den framtidssäker och därmed ekonomiskt rationell. Att den kostsamma och tidskrävande nyckelhanteringen försvinner, både för kund och utryckningspersonal innebär ett efterlängtat skifte.
Ylva Ekmark, affärschef på SOS Alarm
Att väntetiden på 112 nu minskar är ett kvitto på att det utvecklingsarbete vi genomför ger tydligt resultat. Under året har vi utbildat medarbetare, förbättrat effektiviteten i samtalen så att hjälpen larmas ut snabbare och förstärkt ledarskapet på våra SOS-centraler runt om i landet. Totalt sett gör detta att hjälpen når fram snabbare till den som ringer oss i en nödsituation.
Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm
I och med serien testar vi något helt nytt för att se om vi med roligt men samtidigt kunskapsbärande innehåll kan få fler att uppmärksamma problematiken. Vi är jätteglada över att ha med så många bra deltagare som hjälper oss att nå nya målgrupper.
Jenny Friberg, kommunikationsstrateg vid SOS Alarm
Mobiltelefonens position syns idag som ett fält på kartan, ibland flera kvadratkilometer stort. Därför måste vi ställa frågor för att fastställa var någonstans den som ringer befinner sig. Med en exakt position skulle vi kunna korta samtalstiden och larma ut hjälpen snabbare.
Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm
Ett nummer – ett samtal är allt som krävs för att du ska få hjälp i en akut situation.
Björn Skoglund, tjänsteutvecklare 112 vid SOS Alarm
112-priset 2018 tilldelas samtliga professionella aktörer som gjorde en insats vid terrordådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april. Insatsen präglades av en fantastisk samverkan, men också av medmänsklighet och en genuin vilja att hjälpa till utöver det som krävs i tjänsten.
SOS Alarm
När klockan slår tolv på nyårsafton förväntar vi oss en omedelbar fördubbling av antalet nödsamtal, från ca 800 mellan klockan 23 och midnatt till 1600 stycken timmen efter tolvslaget. Effekten håller i sig i flera timmar, vilket gör nyårsnatten till det tillfälle på året då vi tar emot flest samtal på 112.
Maria Khorsand, VD
Jag hade hört talas om ”Kalle Anka-effekten” av kollegor, men förstod inte hur stort det var förrän jag själv satt och svarade på 112 på julafton. Man tror inte att det är sant. Det finns en så otroligt stark tradition att samla familj och vänner och sitta ner just då, vilket säkerligen leder till att färre akuta händelser sker under ”Kalle Anka-timmen”. Efter klockan fyra får man även en del samtal där folk säger att de har väntat till efter programmet med att ringa 112.
Niclas Eriksson, operatör vid SOS Alarm i Malmö
Mattias visade en otrolig sinnesnärvaro och ett civilkurage utöver det vanliga när han fick stopp på den skenande bussen och räddade alla passagerare. Det är lätt att förstå att händelsen kunde ha slutat mycket illa om han inte hade lyckats stoppa bussen. Insatser från människor som Mattias är grunden för att vi tillsammans ska kunna skapa ett tryggare Sverige för alla.
Maria Khorsand, VD
Ju fler som på eget initiativ vet hur de ska agera och ta skydd vid en samhällskris, desto mer kan samhällets resurser fokuseras på att ta hand om dem som inte själva har den förmågan, som äldre, sjuka och barn. Genom att informera på några av de vanligaste språk vi möter i den dagliga verksamheten, vill vi medverka till att riva ner språkbarriärer som gör att fler kan vara med och bidra till ett tryggare samhälle för alla.
Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm
"Vi är stolt samverkansaktör till kärnkraftsövningen i Kalmar. Det är otroligt viktigt att öva tillsammans för att lära oss och utveckla vår krisberedskap vid flera olika tänkbara scenarion."
Maria Khorsand, VD SOS Alarm
"Inför Hackathon har bland annat våra operatörer kommit in med förslag på lösningar som skulle underlätta deras arbete idag och idéer om hur det skulle kunna fungera i framtiden. Vi ser det också som en möjlighet att tidigt skapa intresse för SOS Alarm som potentiell arbetsgivare hos studenterna. Vi behöver ännu fler innovativa och kreativa kollegor som kan hjälpa oss realisera framtidens alarmeringstjänst."
Mattias Hindfelt, IT-chef vid SOS Alarm.
Vi är otroligt glada över att tillsammans med våra partners kunna erbjuda en komplett visuell tjänst för bevakning samt som komplement till våra befintliga kunders befintliga inbrotts- och brandlarm. Den visuella bevakningen kommer att bidra till att verifiera händelser och minska bevakningskostnader för våra kunder.
Försäljningschef Ole Lomstedt
Valborg är en av våra tuffaste storhelger under året då många är rörelse och fler hamnar i knipa. Kombinationen alkohol och eld kan generera i en del fler samtal till 112 men vår förhoppning är att allmänheten firar med gott omdöme och tar det försiktigt
Maria Khorsand, VD SOS Alarm
Tillsammans med Landstinget i Dalarna har vi under lång tid etablerat en samverkansform som innebär att vi hanterar prioritering och dirigering gemensamt i vår SOS-central. Ett arbetssätt som flera landsting och regioner visat intresse för att utveckla tillsammans med oss.
Åke Kjellin, Affärsområdeschef Vård vid SOS Alarm
Årets 112-pris tilldelas en rad aktörer som samverkade i en och samma insats; polis, ambulans, ambulanshelikopter, räddningstjänst och våra egna operatörer vid SOS Alarm. Med samverkan, tillit och professionalism hanterade de en komplicerad och dramatisk situation och räddade livet på ett litet barn till livet. Det speglar väl vad vi tillsammans arbetar för varje dag året runt – ett tryggare Sverige för alla
Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm
Utöver att antalet samtal ökar blir hjälpinsatserna också mer komplexa. Fler människor bor i städer där exempelvis olyckor i hårt trafikerade miljöer, kräver ökad samordning. Insatser vid våldsbrottslighet, ibland riktad direkt mot blåljuspersonalen ställer också särskilda krav, liksom att vi tar emot samtal på allt fler språk utöver svenska och engelska. Kompetens och resurser att hantera dessa utmaningar är viktiga delar i vårt arbete att skapa ett tryggare Sverige för alla.
Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm
I en akut nödsituation vill vi snabbt kunna identifiera hjälpbehovet och skicka rätt hjälp till rätt plats. Därutöver ger vi stöd och råd. Ofta är vi kvar i telefonen framtill dess att hjälpen anländer och ger instruktioner, gällande exempelvis hjärt- och lungräddning. Att i den situationen kunna tala sitt eget språk när man har ringt 112 är en ovärderlig trygghetsfaktor.
Gunnar Bergström, ansvarig för 112-tjänsten vid SOS Alarm.
- Under hela branden mottog vi ett stort antal samtal till nödnumret 112 från oroliga människor som kunde se och känna lukten av röken på flera mils avstånd. Vårt arbete var omfattande både gällande 112-mottagningen men framförallt vår roll i krisberedskapsarbetet, säger Johan Hedensiö VD SOS Alarm. Det är med stor glädje vi tar emot EENA:s utmärkelse Outstanding Rescue Award, den ger alla medarbetare i SOS Alarm ett erkännande för det viktiga arbetet som utfördes under skogsbranden, avslutar Johan.
Johan Hedensiö
- Vi ser en stor skillnad på bara några år när det gäller antalet skarpa nödsamtal, säger Johan Hedensiö, Vd SOS Alarm. Av alla samtal som rings till nödnumret 112 är cirka 40 procent inte egentliga nödsamtal utan samtal som skulle någon annanstans. Det gör att de som verkligen behöver hjälp får vänta längre.
Johan Hedensiö, Vd SOS Alarm
Efter tolvslaget ökar antalet samtal i timmen till nödnumret 112 till nästan det dubbla.
Johan Hedensiö, VD SOS Alarm
- Förutom testet i Torpshammar fick vi även möjlighet att använda systemet praktiskt under branden i Västmanland nu i sommar. Där kunde man tydligt se hur ett sådant här system kan vara behjälpligt i en krissituation eller allvarligare händelse. Det togs emot väldigt positivt som kommunikationskanal.
Karin Andersson, tjänsteägare Krisberedskap och projektledare.
- Våra operatörer får under sommaren svårare att lokalisera hjälpsökaren, då många inte vet exakt var de befinner sig, det gör att värdefull tid förloras när vi ska skicka hjälp till den nödställde.
Anders Klarström, presstalesman
Midsommarafton är en högtid då många reser bort, då det är mycket folk i rörelse och där alkohol ofta tar stor plats i festligheterna. Det gör att många ringer nödnumret. Det är också en helg då många är ute och åker på vägarna och då det sker många olyckor. Det spelar också in.
Johan Hedensiö, VD SOS Alarm
“Vi måste fortsätta att jobba för ett tryggare samhälle trots allt som händer runt omkring oss
Johan Hedensiö, VD SOS Alarm
Vi måste fortsätta att jobba för ett tryggare samhälle trots allt som händer runt omkring oss
Johan Hedensiö, VD SOS Alarm
Vi uppmanar alla medborgare att fira försiktigt och tänka på sina medmänniskor.
Johan Hedensiö
Vi arbetar för en ökad trygghet för alla i samhället. Möjligheten att kunna ta emot nödanrop via sms är ett viktigt steg i detta arbete.
Gunnar Bergström, ansvarig för 112 hos SOS Alarm
Vi är glada över att ha fått ett utökat förtroende som sammantaget stärker vårt arbete för ett tryggare samhälle
Johan Hedensiö, vd för SOS Alarm
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp