Nytt forskningsprojekt om ”big data” nyckeln till framtidens ambulanssjukvård

Framtidens utmaningar kring urbanisering, åldrande befolkning och krisberedskap innebär att Sveriges 660 ambulanser behöver användas optimalt i varje läge. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova tilldelar nu SOS Alarm tillsammans med Umeå universitet samtliga fyra regioner och landsting i norr åtta miljoner kronor, för att ta fram modeller som framtidssäkrar svensk ambulanssjukvård. SOS Alarm bidrar med data från över en miljon ambulansutryckningar årligen för att kunna förutse behoven och skapa planer för att kunna fatta snabba beslut när omständigheterna ändras inom vården.

– SOS Alarm och ambulanssjukvården är en integrerad del av vårdkedjan. Därför påverkas även den prehospitala vården vid förändringar i samhället, antingen stora händelser eller om ett landsting gör förändringar i öppettider på ett sjukhus eller stänger mottagningar. Här kan SOS Alarm, med sin stora databas av ärenden och händelser, bidra med viktiga pusselbitar i forskningen för att kunna skapa bättre resursutnyttjande i framtiden, säger Andreas Norrby, tjänsteägare vid SOS Alarm.

Projektet koordineras av Västerbottens läns landsting och har en totalbudget på drygt 16 miljoner kronor. Alla fyra landsting och regioner i norr deltar, SOS Alarm samt Umeå universitet. 8 miljoner kronor finansieras av Vinnova och 3,6 miljoner kronor av regionförbunden i norr.

– Det känns enormt intressant och inspirerande att kunna använda vår stora kunskapsbank och erfarenhet kring utalarmering av ambulansresurser, för att bidra till nya innovationer på ett viktigt område. I forskningsprojektet integreras vår data med datavetenskap och matematisk statistik från Umeå Universitet, samt landstingen och regionernas expertis. Det innebär en nydanande samverkan för att hitta arbetssätt och modeller som skapar ett tryggare Sverige för alla, säger Andreas Norrby, tjänsteägare vid SOS Alarm.  

Den del av projektet som nu fått finansiering varar i två år, men ambitionen är att arbeta ytterligare några år med att ta fram en färdig lösning för ambulanssjukvården. Målet är att utveckla verktyg som gör det möjligt att fatta transparenta beslut och utnyttja resurserna inom ambulanssjukvården så effektivt som möjligt i framtiden.

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Media

Media

Citat

Det känns enormt intressant och inspirerande att kunna använda vår stora kunskapsbank och erfarenhet kring utalarmering av ambulansresurser, för att bidra till nya innovationer på ett viktigt område.
Andreas Norrby, tjänsteägare vid SOS Alarm