Förändringar i samhället påverkar nödnumret 112

Report this content

Den 11 februari uppmärksammas det EU-gemensamma nödnumret 112 i hela Europa. Nödnumret 112 fungerar i hela Europa men Sverige är ett av få länder som har ett enda nummer för att nå samhällets hjälpresurser. Under de senaste fyra åren har en markant förändring noterats i samhället vilket bland annat resulterat i en ökning av antal skarpa nödsamtal om 22 procent sedan 2010.

- Vi ser en stor skillnad på bara några år när det gäller antalet skarpa nödsamtal, säger Johan Hedensiö, Vd SOS Alarm. Av alla samtal som rings till nödnumret 112 är cirka 40 procent inte egentliga nödsamtal utan samtal som skulle någon annanstans. Det gör att de som verkligen behöver hjälp får vänta längre.

Att 60 procent av samtalen till 112 är skarpa nödsamtal kan låta lite, men Sverige är ledande i Europa med den siffran.

- Naturligtvis är vi glada över vara bland de bästa i Europa, men faktum kvarstår att andelen icke-akuta samtal till nödnumret 112 är alldeles för hög. Det är något som vi måste arbeta ännu mer med, att informera allmänheten om när man ska ringa 112 och när man ska ringa andra hjälpnummer, såsom 1177, 114 14 och 113 13, fortsätter Johan Hedensiö.

Allt fler språkbehov

En tydlig trend det senaste året är även en markant ökning av tolkade nödsamtal, från 241 samtal under 2013 till hela 1 595 samtal under 2014. Enligt SOS Alarms avtal med staten ska 112-tjänsten vara tillgänglig på svenska och engelska, men på eget initiativ har SOS Alarm även kopplat en tolktjänst till nödnumret.

- Vårt land förändras och vi behöver anpassa oss till det. Vi är stolta över att kunna bidra till att vi kan hjälpa så många som möjligt som är i behov av akut hjälp och därigenom säkerställa att alla som bor i Sverige ska känna trygghet när de ringer 112, avslutar Johan Hedensiö.


Fakta om 112 och övriga viktiga samhällsinformationsnummer

Till nödnumret 112 ska man ringa vid fara för liv, miljö eller egendom. Genom ett enda samtal nås samhällets alla hjälpresurser som ambulans, räddningstjänst, polis men även andra hjälpinstanser såsom jourhavande präst, socialjour eller giftinformation. SOS Alarm har statens uppdrag att ta emot samtal på nödnumret 112 och förmedla samtal till rätt hjälpinstans.

Om ärendet ej är akut finns det även andra samhällsinformationsnummer som allmänheten kan vända sig till.

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon

114 14 – Polisens nummer vid icke-akuta ärenden

113 13 – Informationsnummer vid stora olyckor och kriser

Årligen inkommer cirka 3.3 miljoner samtal till nödnumret 112. Vårdrelaterade samtal uppgick till 871 519 under 2014, en ökning med två procent från 2013. Antalet samtal kopplade till polisen uppgick till 660 856 samtal, en ökning med sju procent jämfört med 2013.

112-dagen uppmärksammas i hela Europa den 11 februari. Det är ett initiativ från intresseorganisationen EENA (European Emergency Number Association) och syftar till att öka kunskapen kring nödnumret 112 och att det numret fungerar i hela Europa.

Läs mer om 112-dagen på www.sosalarm.se/112/Om-112/112-dagen

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 och  har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även alarmering,  säkerhets- och jourteletjänster för kommuner, landsting och företag. SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Vi ser en stor skillnad på bara några år när det gäller antalet skarpa nödsamtal, säger Johan Hedensiö, Vd SOS Alarm. Av alla samtal som rings till nödnumret 112 är cirka 40 procent inte egentliga nödsamtal utan samtal som skulle någon annanstans. Det gör att de som verkligen behöver hjälp får vänta längre.
Johan Hedensiö, Vd SOS Alarm