Utökat uppdrag för SOS Alarm

Svenska staten och SOS Alarm har i dag tecknat ett nytt alarmeringsavtal. Avtalet innehåller två nya uppdrag till SOS Alarm. Uppdragen innebär att ett nytt informationsnummer inrättas under 2012 och att döva, tal- och hörselskadade har möjlighet att larma nödnumret 112 via sms.

- Vi är glada över att ha fått ett utökat förtroende som sammantaget stärker vårt arbete för ett tryggare samhälle, säger Johan Hedensiö, vd för SOS Alarm.

En del av det nya avtalet är att SOS Alarm har fått i uppdrag att inrätta ett särskilt informationsnummer för att avlasta nödnumret 112. Tanken är att man ska kunna vända sig till det nya informationsnumret med frågor och även kunna ge viktig information när samhället utsätts för påfrestningar av olika slag. Det kan exempelvis röra sig som en storm där många människor har eller vill ha information.

- Vi har arbetat för ett kompletterande informationsnummer sedan 1998 och är mycket glada över att nu ha fått det här uppdraget. Vi kommer arbeta tillsammans med kommunerna, landstingen, länsstyrelserna och de centrala myndigheterna för att detta nya informationsnummer ska kunna bidra ytterligare till tryggheten i samhället, säger Ulf Strandberg, ansvarig för krisberedskapsarbetet hos SOS Alarm.


Det nya informationsnumret beräknas kunna vara i drift under senare delen av 2012. Fram till dess kommer SOS Alarm att utveckla tekniska lösningar och operativa arbetssätt för att, inom ramen för det nya informationsnumret, kunna ta emot, analysera och förmedla information som är angelägen men inte av nödkaraktär.

I ett första steg kommer SOS Alarm nu att ansöka om ett nytt nummer hos Post- och Telestyrelsen (PTS). Införandet av det nya informationsnumret kommer att ske i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Larma nödnumret 112 via sms

Det nya avtalet innebär även att SOS Alarm har möjlighet att ta emot nödanrop via sms. Tjänsten, som sedan tidigare varit en försöksverksamhet och nu blir permanent, riktar sig till döva, tal- och hörselskadade och gör det möjligt för dem att nå samhällets hjälporgan i nödsituationer genom att skicka sms till nödnumret 112. Tjänsten kräver att man registerar sig i förväg. Mer information om möjligheten att larma nödnumret 112 via sms skickas i ett separat pressmeddelande.


För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hedensiö, VD SOS Alarm, tfn 08-407 30 00


Ulf Strandberg, ansvarig för krisberedskapsarbetet hos SOS Alarm, tfn 08-407 30 88


Sverker Peterson, presstalesman, SOS Alarm, tfn 08-407 30 79

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada över att ha fått ett utökat förtroende som sammantaget stärker vårt arbete för ett tryggare samhälle
Johan Hedensiö, vd för SOS Alarm
Vi har arbetat för ett kompletterande informationsnummer sedan 1998 och är mycket glada över att nu ha fått det här uppdraget. Vi kommer arbeta tillsammans med kommunerna, landstingen, länsstyrelserna och de centrala myndigheterna för att detta nya informationsnummer ska kunna bidra ytterligare till tryggheten i samhället
Ulf Strandberg, ansvarig för krisSOS Alarm