Ring inte nödnumret 112 i onödan – använd informationsnumret 113 13 om du är orolig och har frågor om bränderna

Torkan och de många bränderna i skog och mark innebär fortsatt hög belastning och förhöjda svarstider hos SOS Alarm. En av förklaringarna är att det kommer in många samtal om en och samma brand. Många känner av röklukt eller ser rök utan att vara i närheten av en brand.

SOS Alarm vädjar nu att alla som inte är i akut och direkt behov av hjälp att i möjligaste mån använda de telefonnummer som finns för icke brådskande ärenden, istället för att ringa nödnumret 112.

Under fredagen kom det in 12 859 samtal på nödnumret, vilket är i nivå med nyårsnatten – årets mest hektiska arbetspass för SOS-operatörerna. Den mycket stora mängden samtal in på nödnumret 112 ser ut att hålla i sig så länge den nuvarande vädersituationen fortsätter.

        Om man ringer nödnumret 112 i onödan kan det leda till att den som är i verklig nöd får vänta extra länge, säger Björn Skoglund.

Nödnumret 112 ska endast användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. 

       Rök och röklukt kan färdas lång väg, fortsätter Björn Skoglund. Om man känner att det luktar rök utomhus ska man alltid undersöka om man kan se eld med öppna lågor. Om det inte tycks handla om en brand i närheten, men man ändå känner oro, så bör man istället använda sig av informationsnumret 113 13.

Det nationella informationsnumret 113 13 är till för att allmänheten ska kunna lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Det kan exempelvis gälla om man har frågor och funderingar kring skogsbränderna. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Man kan även ringa polisen på 114 14 för icke-brådskande ärenden eller sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Om man är osäker på om det är akut eller inte ska man förstås fortfarande alltid ringa 112. 

SOS Alarm justerar löpande sin lägesbild kring den allvarliga situationen med bränder i skog och mark. Informationen, inklusive en karta över pågående bränder, finns att hitta på följande länk: https://www.sosalarm.se/lagesbild-brand.

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera