SOS Alarm: 112 fyller 22

På söndag den 11/2 infaller 112-dagen i hela EU. Dagen instiftades av EU-kommissionen för att uppmärksamma vårt gemensamma nödnummer som infördes 1996. 

- Kunskapen om nödnumret 112 är stor i Sverige , men det finns också andra nummer man kan ringa i lägen som inte är fullt så akuta. För sjukvårdsrådgivning gäller 1177 och polisen nås via 114 14 om det inte är ett pågående brott. Den som vill få eller lämna information vid exempelvis olyckor, strömavbrott eller bränder utan att situationen är akut ska ringa 113 13, säger Björn Skoglund, tjänsteutvecklare 112 vid SOS Alarm.

- Varje år kommer en miljon felsamtal in till 112, vilket innebär att två av tre samtal till oss har ett faktiskt hjälpbehov. Det är en mycket hög siffra i ett internationellt perspektiv. Den som verkligen befinner sig i en nödsituation ska inte tveka att ringa 112. Ett nummer – ett samtal är allt som krävs för att du ska få hjälp i en akut situation, säger Björn Skoglund, tjänsteutvecklare 112 vid SOS Alarm.

Om 112

112 infördes den 1 juli 1996 som nödnummer i Sverige, efter ett direktiv från EU-kommissionen om att ett gemensamt nödnummer ska gälla i hela EU.

Hela 97 procent av svenskarna känner till att nödnumret vid akuta händelser är 112. Den siffran är tredje bäst i EU enligt undersökningen Eurobarometer som gjordes av EU-kommissionen under 2016. Men kunskapen om att 112 är ett gemensamt nödnummer inom EU är betydligt lägre. Där svarar bara 57 procent rätt. 

I många länder används fortfarande separata nödnummer för exempelvis polis, ambulans och räddningstjänst vid sidan av 112. I Sverige har vi dock en lång historia av ett enda gemensamt nödnummer. Innan 112 var det 90 000 som infördes 1956.

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Media

Media

Citat

Ett nummer – ett samtal är allt som krävs för att du ska få hjälp i en akut situation.
Björn Skoglund, tjänsteutvecklare 112 vid SOS Alarm